Văn Bản Mới Văn Bản Mới
VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản hành chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 278/QĐ-SYT Kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan y tế năm 2021 12/04/2021
2 282/QĐ-SYT Ban hành Bảng kiểm tra kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 12/04/2021
3 1632/SYT-VP Triển khai kế hoạch kiểm tra công tác công vụ và CCHC năm 2021 của UBND tỉnh 12/04/2021
4 1632/SYT-VP Triển khai kế hoạch kiểm tra công tác công vụ và CCHC năm 2021 của UBND tỉnh 06/04/2021
5 1587/SYT-VP Triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công năm 2021 02/04/2021
6 1382/SYT-VP Triển khai Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành Lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 24/03/2021
7 1404/SYT-VP Triển khai Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật 24/03/2021
8 1405/SYT-VP Triển khai Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 24/03/2021
9 494/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 22/03/2021
10 49/KH-SYT Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật 18/03/2021
11 03/2021/TT-BYT Bãi bỏ một phần quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 48/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 15/03/2021
12 1435/QĐ-BYT Công bố TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ 08/03/2021
13 1145/QĐ-BYT Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược 23/02/2021
14 718/SYT-VP Triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn 23/02/2021
15 160/QĐ-UBND Công bố Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành hét hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2020 04/02/2021
16 24/BC-SYT Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 18/01/2021
17 27/2020/TT-BYT - 31/12/2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17 tháng 3 năm 2015 ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế 18/01/2021
18 27/2020/TT-BYT Thông tư Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế 18/01/2021
19 27/2020/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế 18/01/2021
20 12/KH-SYT Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 18/01/2021
Hiển thị 1 - 20 of 1.404 kết quả.
của 71