Văn Bản Mới Văn Bản Mới

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản hành chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 3365/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 18/11/2020
2 3361/QĐ-UBND về việc tổ chức thực hiện cơ chế một của trong việc cung cấp dịch vụ công tại một số đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, 18/11/2020
3 3391/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 18/11/2020
4 09/2014/TT-BNV Thông tư hướng dẫn về quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ 06/11/2020
5 4500/QĐ-BYT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế 06/11/2020
6 145/KH-UBND Triển khai Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị 06/11/2020
7 63/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật 28/10/2020
8 12/2020/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 22/10/2020
9 3066/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh BRVT 21/10/2020
10 3248/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế 21/10/2020
11 3062/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các Thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý môi trường y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh BRVT 21/10/2020
12 191/KH-SYT Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Sở Y tế năm 2020 21/10/2020
13 9/2020/TT-BYT Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc 21/10/2020
14 4218/QĐ-SYT Công bố thủ tục hành chính đuộc bãi bỏ thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Y tế 21/10/2020
15 3062/QĐ-UBND quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý môi trường y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 12/10/2020
16 3065/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành mới ban hành trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 12/10/2020
17 2233/QĐ-UBND QĐ Ban hành quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 07/10/2020
18 3694/QĐ-BYT Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-BYT ngày 15/01/2014 của Bộ Y tế 29/09/2020
19 3931/QĐ-BYT Công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ theo Quyết định 3931/QĐ-BYT ngày 11/9/2020 của Bộ Y tế 29/09/2020
20 2849/QĐ-UBND Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý môi trường y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 28/09/2020
Hiển thị 1 - 20 of 1.372 kết quả.
của 69