Văn Bản Mới Văn Bản Mới
VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản hành chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 49/KH-SYT Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật 18/03/2021
22 03/2021/TT-BYT Bãi bỏ một phần quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 48/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 15/03/2021
23 1435/QĐ-BYT Công bố TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ 08/03/2021
24 1145/QĐ-BYT Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược 23/02/2021
25 718/SYT-VP Triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn 23/02/2021
26 160/QĐ-UBND Công bố Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành hét hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2020 04/02/2021
27 24/BC-SYT Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 18/01/2021
28 27/2020/TT-BYT - 31/12/2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17 tháng 3 năm 2015 ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế 18/01/2021
29 27/2020/TT-BYT Thông tư Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế 18/01/2021
30 27/2020/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế 18/01/2021
31 12/KH-SYT Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 18/01/2021
32 5467/QĐ-BYT Ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy pham pháp luật về y tế năm 2021 18/01/2021
33 33/2020/TT-BYT Quy định danh mục trang thiết bị y tế phải kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật 18/01/2021
34 2152/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số" đến năm 2025 18/01/2021
35 258/KH-SYT Kế hoạch Cải cách hành chính của Ngành Y tế năm 2021 (sửa đổi bồ sung) 11/01/2021
36 20/2020/TT-BYT Thông tư 20/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 30/2018/TT-BYT về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 11/01/2021
37 5649/QĐ-BYT Quyết định ban hành Kế hoạch hợp nhất văn bản pháp luật về y tế năm 2020 11/01/2021
38 5614/QĐ-BYT Quyết định áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm 07/01/2021
39 5614/QĐ-BYT Quyết định áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm 07/01/2021
40 21/2020/TT-BYT Thông tư 21/2020/TT-BYT thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ y khoa 04/01/2021
Hiển thị 21 - 40 of 1.415 kết quả.
của 71