Văn Bản Mới Văn Bản Mới

CƠ QUAN BAN HÀNH CƠ QUAN BAN HÀNH

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản hành chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1021 78/KH-SYT Kế hoạch triển khai thực hiện quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triền thể lực, tầm vóc người Việt Nam trong lĩnh vực y tế giai đoạn 2015-2030 19/09/2014
1022 45/2014/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành "Chính sách hỗ trợ đào tạo Bác sĩ, Dược sĩ đại học cho ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ nay cho đến năm 2020 và thực hiện đến năm 2026". 10/09/2014
1023 08/CT-BYT Chỉ thị về đầy mạng cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế 26/08/2014
1024 226/TB.SYT Thông báo kết luận của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại hội nghị giao ban ngành tháng 8 năm 2014 20/08/2014
1025 105/BC-SYT Báo cáo công tác y tế tháng 7 năm 2014 20/08/2014
1026 79/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 31/07/2014
1027 204/TB.SYT Thông báo kết luận của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại hội nghị giao ban ngành tháng 7 năm 2014 24/07/2014
1028 22/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn tiếp tục thực hiện "Chính sách trợ cấp đối với công chức, viên chức trực tiếp phục vụ chuyên môn trong ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020" 17/07/2014
1029 180/TB.SYT Thông báo kết luận của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại hội nghị giao ban ngành tháng 6 năm 2014 23/06/2014
1030 81/BC-SYT Báo cáo công tác y tế tháng 5 năm 2014 18/06/2014
1031 25/2014/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định quản lý, cung cấp, sử dụng, dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 02/06/2014
1032 152/TB-SYT Thông báo kết luận của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Hội nghị giao ban ngành tháng 5 năm 2014 23/05/2014
1033 65/BC-SYT Báo cáo công tác y tế tháng 04 năm 2014 20/05/2014
1034 136/TB.SYT Thông báo kết luận của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại hội nghị giao ban ngành tháng 4 năm 2014 17/04/2014
1035 51/BC-SYT Báo cáo coogn tác y tế quý I năm 2014 17/04/2014
1036 114/TB.SYT Thông báo kết luận của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại hội nghị giao ban ngành tháng 3 năm 2014 20/03/2014
1037 18/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản 14/03/2014
1038 34/BC-SYT Báo cáo công tác y tế tháng 02 năm 2014 10/03/2014
1039 21/BC-SYT Báo cáo công tác y tế tháng 1 năm 2014 19/02/2014
1040 56/TB-SYT Thông báo kết luận của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại hội nghị giao ban ngành tháng 1 năm 2014 17/01/2014
Hiển thị 1.021 - 1.040 of 1.059 kết quả.
của 53