Văn Bản Mới Văn Bản Mới

CƠ QUAN BAN HÀNH CƠ QUAN BAN HÀNH

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản hành chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1021 70/PC-NVY Phiếu chuyển Quyết định số 179/QĐ-BYT về việc ban hành "kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của ngành y tế". 19/03/2015
1022 44/TT-SYT Thông báo kết luận của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại cuộc họp triển khai thực hiện dự án HIS theo chỉ đạo của UBND tỉnh 16/03/2015
1023 421/QĐ-BKHCN Quyết định về việc đính chính Thông tư 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ 13/03/2015
1024 110/QĐ-SYT Kiện toàn Đoàn liên ngành kiểm tra hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư nhân năm 2015 13/03/2015
1025 1555/QLD-MP Công văn số 1555/QLD-MP ngày 12/3/2015 của Cục quản lý Dược về việc tăng cường quản lý mỹ phẩm 12/03/2015
1026 63/PC-NVD Phiếu chuyển công văn số 1105/BYT-BH ngày 12/02/2015 của Bộ Y tế về việc sửa đổi nội dung công văn số 5390/BHXH-DVT hướng dẫn thực hiện Thông tư số 40/2014/TT-BYT 12/03/2015
1027 42/BC-SYT Báo cáo năm 2014 công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân 10/03/2015
1028 30/KH-SYT Thanh tra, kiểm tra các đơn vị ngoài Ngành Y tế có hoạt động khám bệnh, chữa bệnh năm 2015 06/03/2015
1029 14/2015/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Đề án Chính sách trợ cấp thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 2015-2020 06/03/2015
1030 1441/UBND-SNV Lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp tập huấn Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ 06/03/2015
1031 15/2015/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Đề án Thí điểm thuê chuyên gia y tế trong nước để nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn trong khám chữa bệnh cho ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 2015-2017 06/03/2015
1032 27/KH-BCĐLNVSATTP Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2015 04/03/2015
1033 29/KH-SYT Kế hoạch Kiểm tra trách nhiệm Thủ trưởng cơ quan y tế năm 2015 04/03/2015
1034 12/2015/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định về công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 03/03/2015
1035 4038/QLD-TT Công văn số 4038/QLD-TT về việc sử dụng thuốc tiêm Cefotaxim, SĐK: VN-15303-12 do công ty SJC "Kievmedpreparat" Ukraine sản xuất 27/02/2015
1036 4105/QLD-TT Công văn số 4105/QLD-TT ngày 27/02/2015 về việc cung cấp thông tin cập nhật liên quan đến tính an toàn của các thuốc 27/02/2015
1037 99/QĐ-QLD Quyết định số 99/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 14/02/2015
1038 100/QĐ-QLD Quyết định số 100/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 14/02/2015
1039 1182/BYT-TB-CT Đính chính quyết định cấp số đăng ký sinh phẩm chẩn đoán invitro 13/02/2015
1040 1105/BYT-BH Sửa đổi nội dung công văn số 5390/BHXH-DVT hướng dẫn thực hiện Thông tư số 40/2014/TT-BYT 12/02/2015
Hiển thị 1.021 - 1.040 of 1.141 kết quả.
của 58