Văn Bản Mới Văn Bản Mới

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản hành chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1241 1182/BYT-TB-CT Đính chính quyết định cấp số đăng ký sinh phẩm chẩn đoán invitro 13/02/2015
1242 1105/BYT-BH Sửa đổi nội dung công văn số 5390/BHXH-DVT hướng dẫn thực hiện Thông tư số 40/2014/TT-BYT 12/02/2015
1243 146/DP-QLN Công văn số 146/DP-QLN ngày 11/02/2015 của Cục Y tế Dự phòng về việc ban hành Kế hoạch phòng chống bệnh không lây nhiễm 11/02/2015
1244 19/KH-VP Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của ngành y tế tỉnh BRVT 06/02/2015
1245 32/PC-VP Phiếu chuyển Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước 06/02/2015
1246 70/QĐ-SYT Quyết định 70/QĐ-SYT về việc giao chỉ tiêu - kế hoạch năm 2015 06/02/2015
1247 24/TB.SYT Thông báo kết luận cuộc họp của Sở Y tế về công tác chuẩn bị cho các hoạt động nhân kỷ niệm 27/2 năm 2015 06/02/2015
1248 17/KH-VP Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của ngành y tế tỉnh BRVT 04/02/2015
1249 842/UBND-VP Công văn về việc triển khai thực hiện giao dịch điện tử về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 04/02/2015
1250 48/QĐ-SYT Quyết định về việc công nhận đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cấp cơ sở năm 2014 30/01/2015
1251 50/QĐ-SYT Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2014 30/01/2015
1252 52/QĐ-SYT Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2014 30/01/2015
1253 49/QĐ-SYT Quyết định về việc công nhận đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cấp tỉnh năm 2014 30/01/2015
1254 55/QĐ-SYT Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công vụ tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015 30/01/2015
1255 47/QĐ-SYT Quyết định thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư nhân năm 2015 29/01/2015
1256 44/QĐ-SYT Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 29/01/2015
1257 45/QĐ-SYT Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 29/01/2015
1258 14/KH-SYT Kế hoạch hành động của Ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai thực hiện nghị quyết 05/NQ-CP ngày 13/01/2014 của Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc trong lĩnh vực y tế 28/01/2015
1259 1288/QLD-KD Công văn 1288/QLD-KD ngày 23/01/2015 của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng đủ thuốc dịp tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 23/01/2015
1260 19/BC-SYT Báo cáo đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và năng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới 23/01/2015
Hiển thị 1.241 - 1.260 of 1.343 kết quả.
của 68