Văn Bản Mới Văn Bản Mới

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản hành chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1261 131/KH-SYT Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2015 của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vung Tàu 31/12/2014
1262 53/TT-BYT Thông tư quy định điều kiện hoạt động y tế trên môi trường mạng 29/12/2014
1263 5379/QĐ-BYT Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế tính đến 30 tháng 9 năm 2014 26/12/2014
1264 5313/QĐ-BYT Quyết định số 5313/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục 22 sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 26 25/12/2014
1265 5314/QĐ-BYT Quyết định số 5314/QĐ-BYT về việc rút 07 số đăng ký lưu hành sinh phẩm chẩn đoán invitro ra khỏi danh mục các sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp số đăng ký tại Việt Nam 25/12/2014
1266 5312/QĐ-BYT Quyết định 5312/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục 16 sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 26 25/12/2014
1267 303/TB-SYT Thông báo kết luận của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại hội nghị giao ban ngành tháng 12 năm 2014 22/12/2014
1268 2792/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/12/2014
1269 169/BC-SYT Báo cáo công tác y tế tháng 11 năm 2014 19/12/2014
1270 2790/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/12/2014
1271 47/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn Đề án Thí điểm thuê chuyên gia y tế trong nước để nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn trong khám chữa bệnh cho ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoại 2015-2017 18/12/2014
1272 48/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn Đề án Chính sách trợ cấp thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2015-2020 18/12/2014
1273 51/NQ-HĐND Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015 18/12/2014
1274 66/2014/TT-BCA Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy, chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy, chữa cháy. 16/12/2014
1275 2968/KH-SYT Kiểm tra Chuẩn Quốc gia về y tế xã năm 2014 và triển khai thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 10/12/2014
1276 22/2014/CT-UBND Chỉ thị về việc triển khai Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn 04/12/2014
1277 60/2014/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 04/12/2014
1278 2651/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2013 của sơ, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. 01/12/2014
1279 285/TB.SYT Thông báo kết luận của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại hội nghị giao ban ngành tháng 11 năm 2014 21/11/2014
1280 154/BC-SYT Báo cáo công tác y tế tháng 10 năm 2014 19/11/2014
Hiển thị 1.261 - 1.280 of 1.329 kết quả.
của 67