Văn Bản Mới Văn Bản Mới
VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản hành chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1381 51/BC-SYT Báo cáo coogn tác y tế quý I năm 2014 17/04/2014
1382 114/TB.SYT Thông báo kết luận của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại hội nghị giao ban ngành tháng 3 năm 2014 20/03/2014
1383 18/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản 14/03/2014
1384 34/BC-SYT Báo cáo công tác y tế tháng 02 năm 2014 10/03/2014
1385 21/BC-SYT Báo cáo công tác y tế tháng 1 năm 2014 19/02/2014
1386 56/TB-SYT Thông báo kết luận của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại hội nghị giao ban ngành tháng 1 năm 2014 17/01/2014
1387 22/2013/TT-BTTTT Thông tư Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 23/12/2013
1388 40/2013/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 22/11/2013
1389 2013/TT-BYT Ban hành Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế 18/09/2013
1390 72/2013/NĐ-CP Nghị định Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng 15/07/2013
1391 891/QĐ-UBND Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh BR - VT về việc phê duyệt lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2013 - 2015. 22/05/2013
1392 48/2013/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính 14/05/2013
1393 77/2012/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác 05/10/2012
1394 29/QĐ-YT Quyết định Khen thưởng tổng kết năm 2011 18/01/2012
1395 30/QĐ-YT Quyết định công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2011 18/01/2012
1396 18/QĐ-YT Quyết định công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2011 13/01/2012
1397 106/2011/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 26/2007/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ NGÀY 15 THÁNG 02 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ 23/11/2011
1398 43/2011/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HOẶC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 13/06/2011
1399 38/QĐ-YT Quyết định khen thưởng tổng kết năm 2010 25/01/2011
1400 39/QĐ-YT Quyết định công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2010 25/01/2011
Hiển thị 1.381 - 1.400 of 1.405 kết quả.
của 71