Văn Bản Mới Văn Bản Mới
VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản hành chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1401 891/QĐ-UBND Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh BR - VT về việc phê duyệt lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2013 - 2015. 22/05/2013
1402 48/2013/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính 14/05/2013
1403 77/2012/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác 05/10/2012
1404 29/QĐ-YT Quyết định Khen thưởng tổng kết năm 2011 18/01/2012
1405 30/QĐ-YT Quyết định công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2011 18/01/2012
1406 18/QĐ-YT Quyết định công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2011 13/01/2012
1407 106/2011/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 26/2007/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ NGÀY 15 THÁNG 02 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ 23/11/2011
1408 43/2011/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HOẶC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 13/06/2011
1409 38/QĐ-YT Quyết định khen thưởng tổng kết năm 2010 25/01/2011
1410 39/QĐ-YT Quyết định công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2010 25/01/2011
1411 01/2011/TT-BNV Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 19/01/2011
1412 19/QĐ-YT Quyết định công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2010 13/01/2011
1413 21/2008/QH12 Luật công nghệ cao. 13/11/2008
1414 55/2005/TTLT-BNV-VPCP Thông tư liên tịch hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản 06/05/2005
1415 27/2001/QH10 Luật Phòng cháy, chữa cháy 20/06/2001
Hiển thị 1.401 - 1.415 of 1.415 kết quả.
của 71