Văn Bản Mới Văn Bản Mới

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 11/KH-SYT Kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến thông tư số 01/2016/TT-BYT ngày 05/01/2016 và thông tư số 29/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y Tế 21/01/2016
22 153/SYT-NVY Công văn v/v sơ kết 5 năm triển khai quyết định số 2166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (gửi lần 2) 19/01/2016
23 26/PC-VP Phiếu chuyển văn bản số 31/TTrB-P7 ngày 12/01/2016 của Thanh tra Bộ Y Tế 19/01/2016
24 18/PC-VP Phiếu chuyển văn bản số 3198/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh 11/01/2016
25 14/PC-NVY Phiếu chuyển văn bản số 3280/SNN-PCLB ngày 23/12/2015 của Sở Nông Nghiệp PTNT 07/01/2016
26 26/SYT-NVY Văn bản Triển khai quyết định số 3161/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh 05/01/2016
27 3198/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014 30/12/2015
28 3161/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 25/12/2015
29 5433/QĐ-BYT Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế từ ngày 01/7/2015 đến 31/12/2015 21/12/2015
30 598/QĐ-SYT Quyết định về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 17/12/2015
31 3321/SYT-VP Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước 08/12/2015
32 45/2015/TT-BYT Thông tư Quy định về trang phục Y tế 30/11/2015
33 5055/QĐ-BYT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế 27/11/2015
34 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT Thông tư liên tịch hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra 23/11/2015
35 56/2015/QĐ-TTg Quyết định ban hành Danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Y tế. 10/11/2015
36 2520/QĐ-UBND Quyết định ban hành Phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/10/2015
37 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ trưởng: Bộ Tư pháp, Bộ công an, Bộ Y tế vv hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hánh chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 06/08/2015
38 299/QĐ-SYT Quyết định công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 03/07/2015
39 1514/SYT-VP Công văn triển khai thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ Y Tế 09/06/2015
40 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 15/05/2015
Hiển thị 21 - 40 of 50 kết quả.
của 3