Văn Bản Mới Văn Bản Mới

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản hành chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 12/2020/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 22/10/2020
2 3066/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh BRVT 21/10/2020
3 3248/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế 21/10/2020
4 3062/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các Thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý môi trường y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh BRVT 21/10/2020
5 191/KH-SYT Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Sở Y tế năm 2020 21/10/2020
6 9/2020/TT-BYT Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc 21/10/2020
7 4218/QĐ-SYT Công bố thủ tục hành chính đuộc bãi bỏ thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Y tế 21/10/2020
8 3062/QĐ-UBND quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý môi trường y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 12/10/2020
9 3065/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành mới ban hành trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 12/10/2020
10 2233/QĐ-UBND QĐ Ban hành quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 07/10/2020
11 3694/QĐ-BYT Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-BYT ngày 15/01/2014 của Bộ Y tế 29/09/2020
12 3931/QĐ-BYT Công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ theo Quyết định 3931/QĐ-BYT ngày 11/9/2020 của Bộ Y tế 29/09/2020
13 2849/QĐ-UBND Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý môi trường y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 28/09/2020
14 3931/QĐ-BYT Quyết định công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được quy định tại Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25/6/2015 của Bộ Y tế 22/09/2020
15 166/BC-SYT Báo cáo công tác Cải cách hành chính quí III năm 2020 03/09/2020
16 2658/SYT-NV V/v triển khai thực hiện hướng dẫn xác định nguyên nhân và mã hóa nguyên nhân tử vong do Covid-19. 25/08/2020
17 3444/QĐ-SYT Công bố thủ tục hành chính và bãi bỏ một số thủ tục hành chinh thuộc lịnh vực sức khỏe sinh sản thuộc chức năng quàn lý của bộ y tế 25/08/2020
18 2588/SYT-NV Báo cáo việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 24/08/2020
19 2616/SYT-NV Triển khai Quyết định 3593/QĐ-BYT ngày 18/08/2020 của Bộ Y tế “Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh bạch hầu” 24/08/2020
20 187/TB-SYT Thông báo việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2020 của Sở Y tế 24/08/2020
Hiển thị 1 - 20 of 1.365 kết quả.
của 69