Văn Bản Mới Văn Bản Mới
VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2588/SYT-NV Báo cáo việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 24/08/2020
2 1688/QĐ-BTTTT sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước 24/12/2019
3 31/2019/QĐ-TTg Quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danhmục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài 24/12/2019
4 5236/BHXH-CNTT Phúc đáp công văn số 7268/BYT-BH ngày 29/11/2018 26/12/2018
5 179/KH-SYT Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2019 ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 25/12/2018
6 197-KH/TU Kế hoạch triển khai Luật an ninh mạng, Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia” 04/12/2018
7 11/2018/TT-BTTTT Công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS 06/11/2018
8 13/2018/TT-BTTTT Quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng 06/11/2018
9 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 29/10/2018
10 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi nhận, văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước 29/10/2018
11 22/2018/QĐ-UBND Triển khai Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 6/8/2018 và Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 9/8/2018 15/08/2018
12 1778/BTTTT-THH VV đôn đốc, hướng dẫn triển khai Thông tư số 32/BTTTT-THH 30/07/2018
13 32/2017/TT-BTTTT Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 30/07/2018
14 6110/QĐ-BYT Ban hành hướng dẫn xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý TYT, phường, thị trấn 28/03/2018
15 6110/QĐ-BYT Ban hành hướng dẫn xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý TYT, phường, thị trấn 28/03/2018
16 39/2017/TT-BTTTT Thông tư 39/2017/TT-BTTTT ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 21/03/2018
17 1295/HD-UBND hướng dẫn quy trình lập, thẩm định dự án ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu 28/02/2018
18 06/2018/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28/02/2018
19 281/SYT-VP V/v tăng cường đảm bảo an toàn thông tin và đăng ký danh sách đầu mối trực sự cố Tết nguyên đán 2018 06/02/2018
20 9/PC-NVY Triển khai công văn số 7464/BH-BYT ngày 28/12/2017 của bộ y tế 08/01/2018
Hiển thị 1 - 20 of 68 kết quả.
của 4