Văn Bản Mới Văn Bản Mới
VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 49/KH-SYT Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật 18/03/2021
2 4500/QĐ-BYT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế 06/11/2020
3 3066/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh BRVT 21/10/2020
4 3248/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế 21/10/2020
5 191/KH-SYT Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Sở Y tế năm 2020 21/10/2020
6 4218/QĐ-SYT Công bố thủ tục hành chính đuộc bãi bỏ thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Y tế 21/10/2020
7 3065/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành mới ban hành trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 12/10/2020
8 2233/QĐ-UBND QĐ Ban hành quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 07/10/2020
9 3694/QĐ-BYT Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-BYT ngày 15/01/2014 của Bộ Y tế 29/09/2020
10 3931/QĐ-BYT Quyết định công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được quy định tại Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25/6/2015 của Bộ Y tế 22/09/2020
11 166/BC-SYT Báo cáo công tác Cải cách hành chính quí III năm 2020 03/09/2020
12 187/TB-SYT Thông báo việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2020 của Sở Y tế 24/08/2020
13 1094/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 14/05/2020
14 1309/SYT-NV Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 13/05/2020
15 3306/SYT-VP Báo cáo tình hình thực hiện rà soát, đánh giá, công bố TTHC năm 2019 01/12/2019
16 2422/QĐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 29/10/2019
17 4361/QĐ-BYT Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi quản lý của BYT tại Thông tư số 04/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 16/10/2019
18 358/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính được bãi bỏ tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế 17/05/2019
19 7842/QĐ-BYT Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại TT số 21/2018/TT-BYT ngày 12/9/2018 19/03/2019
20 745/QĐ-BYT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ bị bãi bỏ lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế 06/03/2019
Hiển thị 1 - 20 of 224 kết quả.
của 12