Văn Bản Mới Văn Bản Mới
VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 11/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp 26/07/2021
2 08/2021/TT-BYT Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược 19/07/2021
3 482/QĐ-SYT Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19), ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 16/06/2021
4 03/2021/TT-BYT Bãi bỏ một phần quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 48/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 15/03/2021
5 24/BC-SYT Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 18/01/2021
6 27/2020/TT-BYT - 31/12/2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17 tháng 3 năm 2015 ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế 18/01/2021
7 27/2020/TT-BYT Thông tư Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế 18/01/2021
8 27/2020/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế 18/01/2021
9 12/KH-SYT Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 18/01/2021
10 5467/QĐ-BYT Ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy pham pháp luật về y tế năm 2021 18/01/2021
11 33/2020/TT-BYT Quy định danh mục trang thiết bị y tế phải kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật 18/01/2021
12 2152/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số" đến năm 2025 18/01/2021
13 258/KH-SYT Kế hoạch Cải cách hành chính của Ngành Y tế năm 2021 (sửa đổi bồ sung) 11/01/2021
14 20/2020/TT-BYT Thông tư 20/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 30/2018/TT-BYT về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 11/01/2021
15 5649/QĐ-BYT Quyết định ban hành Kế hoạch hợp nhất văn bản pháp luật về y tế năm 2020 11/01/2021
16 21/2020/TT-BYT Thông tư 21/2020/TT-BYT thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ y khoa 04/01/2021
17 02/2020/QĐ-KTNN QĐ ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. 01/12/2020
18 260/BC-SYT BC kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013của Chính phủ quý I, II, III năm 2020 và ước thực hiện năm 2020. 30/11/2020
19 110/QĐ-SYT Kiện toàn Ban chỉ đạo ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phòng, chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19) 30/11/2020
20 3062/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các Thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý môi trường y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh BRVT 21/10/2020
Hiển thị 1 - 20 of 377 kết quả.
của 19