Văn Bản Mới Văn Bản Mới

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 6106/QĐ-BYT Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em (Dân số-KHHGĐ) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư số 27/2019/TT-BYT ngày 27/9/2019 09/01/2020
2 5975/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em(Dân số-KHHGĐ) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tếtại Thông tư số 27/2019/TT-BYT ngày 27/9/2019 09/01/2020
3 3360\QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc" trên địa bàn tỉnh BRVT 23/12/2019
4 2511/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế 16/10/2019
5 23/2019/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ một số nội dung của hoạt động Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 16/10/2019
6 4376/QĐ-BYT Quyết định ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế 30/09/2019
7 12/2019/TT-BYT Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành 11/09/2019
8 4043/QĐ-BYT ban hành Quyết định đính chính về nồng độ/hàm lượng, đơn vị tính của 02 thuốc và loại bỏ 11 thuốc khỏi Danh mục thuốc sản xuất tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 11/09/2019
9 22/2019/QĐ-UBND Quyết định quy định về đối tượng, mứ hỗ trợ từ Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh BRVT 06/09/2019
10 648/QĐ-SYT quyết định kiện toàn đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế tư nhân, khám chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn tỉnh BRVT năm 2019 26/08/2019
11 2387/SYT-KHTC đính chính công văn số 2345/SYT-KHTC ngày 21/8/2019 của Sở Y tế về việc góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND về giá KB,CB không có thẻ BHYT 26/08/2019
12 535/QĐ-SYT Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của ngành Y tế năm 2019 10/07/2019
13 1941/QĐ-BYT Quyết định ban hành Mẫu bệnh án y học cổ truyền sử dụng trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền. 29/05/2019
14 04/CT-BTTTT Tăng cường phòng chống mã độc và bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng 30/01/2019
15 155/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy dịnh liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế 15/01/2019
16 2189/SYT-VP Triển khai Quyết định công bố danh mục TTHC lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Cơ sở giáo dục 13/08/2018
17 2482/QĐ-BYT Ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật thận nhân tạo 27/04/2018
18 290/QĐ-SYT Ban hành chương trình tiết kiệm chống lãng phí của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018 18/04/2018
19 2418/QĐ-BYT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế 18/04/2018
20 399/SYT-TTra Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 16/01/2018 của Chính phủ 27/02/2018
Hiển thị 1 - 20 of 331 kết quả.
của 17