Văn Bản Mới Văn Bản Mới

CƠ QUAN BAN HÀNH CƠ QUAN BAN HÀNH

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 403/QĐ-QLD Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 09/07/2018
2 395/QĐ-QLD Ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc 03/07/2018
3 399/QĐ-QLD Rút giấy đăng ký lưu hành thuốc 03/07/2018
4 345/QĐ-SYT thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-t6 26/06/2018
5 374/QĐ-QLD Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 26/06/2018
6 1494/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 26/06/2018
7 1426/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính về Lĩnh vực Tiếp công dân, Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc ?y ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 13/06/2018
8 340/QĐ-QLD Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 08/06/2018
9 1382/SYT-VP Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 05/06/2018
10 1079/QĐ-UBND Phê duyệt phương án đơn giản hoá chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh BRVT 09/05/2018
11 2482/QĐ-BYT Ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật thận nhân tạo 27/04/2018
12 290/QĐ-SYT Ban hành chương trình tiết kiệm chống lãng phí của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018 18/04/2018
13 2418/QĐ-BYT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế 18/04/2018
14 2318/QĐ-BYT Công bố TTHC mới ban hành/ bi bãi bỏ ĩnh vực ATTP và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của BYT 13/04/2018
15 506/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 12/04/2018
16 6110/QĐ-BYT Ban hành hướng dẫn xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý TYT, phường, thị trấn 28/03/2018
17 740/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28/03/2018
18 6110/QĐ-BYT Ban hành hướng dẫn xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý TYT, phường, thị trấn 28/03/2018
19 308/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tuu5c hành chính thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tổ chức cán bộ và Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở y tế tỉnh BRVT 28/02/2018
20 06/2018/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28/02/2018
Hiển thị 1 - 20 of 302 kết quả.
của 16