Văn Bản Mới Văn Bản Mới

CƠ QUAN BAN HÀNH CƠ QUAN BAN HÀNH

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 290/QĐ-SYT Ban hành chương trình tiết kiệm chống lãng phí của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018 18/04/2018
2 2418/QĐ-BYT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế 18/04/2018
3 2318/QĐ-BYT Công bố TTHC mới ban hành/ bi bãi bỏ ĩnh vực ATTP và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của BYT 13/04/2018
4 506/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 12/04/2018
5 6110/QĐ-BYT Ban hành hướng dẫn xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý TYT, phường, thị trấn 28/03/2018
6 740/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28/03/2018
7 6110/QĐ-BYT Ban hành hướng dẫn xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý TYT, phường, thị trấn 28/03/2018
8 308/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tuu5c hành chính thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tổ chức cán bộ và Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở y tế tỉnh BRVT 28/02/2018
9 06/2018/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28/02/2018
10 3807/QĐ-UBND Công bố danh mục VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc 1 phần 2017 25/01/2018
11 51/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu 24/01/2018
12 5838/QĐ-BYT Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của BYT 08/01/2018
13 726/QĐ-SYT quyết định ban hành chương trình tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn đến năm 2020 05/12/2017
14 418/QĐ-SYT Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành y tế tỉnh BRVT năm 2017 05/12/2017
15 1118/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 21/11/2017
16 490/QĐ-QLD Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 21/11/2017
17 5125/QĐ-BYT Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của BYT 15/11/2017
18 3232/QĐ-UBND Công bố TTHC được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC lĩnh vực tiếp công dân, GQKNTC và PCTN thuộc thẩm quyền giải quyết UBND tỉnh 15/11/2017
19 2925/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Bộ chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh BRVT 06/11/2017
20 438/QĐ-QLD Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 16/10/2017
Hiển thị 1 - 20 of 291 kết quả.
của 15