Văn Bản Mới Văn Bản Mới

CƠ QUAN BAN HÀNH CƠ QUAN BAN HÀNH

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 5921/QĐ-BYT Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi 08/10/2018
2 677/QĐ-QLD Rút giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại VN 08/10/2018
3 967/QĐ-SYT Thu hồi phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 08/10/2018
4 762/QĐ-SYT Kiện toàn Hội đồng thẩm định cơ sở khám chữa bệnh 02/10/2018
5 762/QĐ-SYT Kiện toàn Hội đồng thẩm định cơ sở khám chữa bệnh 02/10/2018
6 929/QĐ-SYT Quyết định thu hồi phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 24/09/2018
7 900/QĐ-SYT Quyết định thu hồi công bố sản phẩm mỹ phẩm 24/09/2018
8 899/QĐ-SYT Thu hồi phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 24/09/2018
9 599/QĐ-QLD Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 14/09/2018
10 654/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 14/09/2018
11 663/QĐ-SYT Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận và và trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Y tế 31/08/2018
12 4921/QĐ-BYT Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của BYT 23/08/2018
13 4921/QĐ-BYT Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của BYT 23/08/2018
14 1094/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 23/08/2018
15 1094/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 23/08/2018
16 1094/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 23/08/2018
17 527/QĐ-QLD Rút giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành 21/08/2018
18 22/2018/QĐ-UBND Triển khai Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 6/8/2018 và Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 9/8/2018 15/08/2018
19 520/QĐ-QLD Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 10/08/2018
20 818/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 10/08/2018
Hiển thị 1 - 20 of 332 kết quả.
của 17