Văn Bản Mới Văn Bản Mới

CƠ QUAN BAN HÀNH CƠ QUAN BAN HÀNH

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 43/2017/TT-BYT Quy định tỷ lệ hao hụt đối với vị thuốc cổ truyền và việc thanh toán chi phí hao hụt tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 14/12/2017
2 43/2017/TT-BYT Quy định tỷ lệ hao hụt đối với vị thuốc cổ truyền và việc thanh toán chi phí hao hụt tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 12/12/2017
3 41/2017/TT-BYT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành 05/12/2017
4 42/2017/TT-BYT Ban hành Danh mục dược liệu độc làm thuốc 05/12/2017
5 35/2017/TT-BYT Quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nứoc 28/09/2017
6 766/STTTT-BCVT Triển khai Thông tư số 16/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ TTTT 16/08/2017
7 06/2017/TT-BYT Thông tư ban hành Danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc 27/06/2017
8 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe 15/05/2017
9 12/2013/TT-BYT Hướng dẫn khám sức khỏe 15/05/2017
10 30/2014/TT-BYT Thông tư quy định về khám chữa bệnh nhân đạo 04/04/2017
11 47/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết vê ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 14/02/2017
12 14/2016/TT-BYT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế 13/01/2017
13 14/2016/TT-BYT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế 13/01/2017
14 14/2016/TT-BYT thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế 09/01/2017
15 18/2016/TT-BKHCN hướng dẫn Quản lý dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia 13/12/2016
16 38/2016/TT-BYT Thông tư quy định một số biện pháp thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 15/11/2016
17 40/2016/TT-BYT Thông tư ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm theo mã số HS trong biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuểyn ngành của Bộ Y tế 15/11/2016
18 35/2016/TT-BYT Thông tư Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều hiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế 28/09/2016
19 27/2016/TT-BYT Thông tư quy đinh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc 30/06/2016
20 28/2016/TT-BYT Thông tư hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp 30/06/2016
Hiển thị 1 - 20 of 60 kết quả.
của 3