Văn Bản Mới Văn Bản Mới

CƠ QUAN BAN HÀNH CƠ QUAN BAN HÀNH

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 182/KH-SYT Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 ngành Y tế 28/12/2017
2 176/KH-SYT Kế hoạch rà soát, đánh giá KSTTHC năm 2018 21/12/2017
3 170/KH-SYT Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC ngành Y tế năm 2018 20/12/2017
4 173/KH-SYT Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 20/12/2017
5 86/KH-SYT kế hoạch thực hiên chỉ thị 04/CT-BYT ngày 04/7/2017 của Bộ Y tế 12/07/2017
6 80/KH-SYT Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát VBQPPL ngành Y tế năm 2017 29/06/2017
7 81/KH-SYT kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ đối với người hành nghề và cơ sở khám chữa bệnh 29/06/2017
8 51/KH-UBND Phê duyệt Kế hoạch tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2017 - 2020. 29/06/2017
9 273/KH-BCĐTƯVSATTP Kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017 20/03/2017
10 06/KHLT/UBND-UBMTTQ Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/03/2017
11 28/KH-SYT Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2017 28/02/2017
12 28/KH-SYT Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2017 27/02/2017
13 160/KH-BCĐTƯVSATTP Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2017 21/02/2017
14 160/KH-BCĐTƯVSATTP Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2017 21/02/2017
15 4/KH-VP Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 09/01/2017
16 4/KH-VP Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 09/01/2017
17 3/KH-SYT Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 09/01/2017
18 161/KH-SYT Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 ngành Y tế 30/12/2016
19 83/KH-SYT Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2016 11/08/2016
20 35/KH-SYT Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của ngành y tế tỉnh BRVT 08/03/2016
Hiển thị 1 - 20 of 52 kết quả.
của 3