Văn Bản Mới Văn Bản Mới

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 70/PC-NVY Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ 25/01/2018
2 9/PC-NVY Triển khai công văn số 7464/BH-BYT ngày 28/12/2017 của bộ y tế 08/01/2018
3 576/PC-SYT Về việc triển khai văn bản số 6175/CNTT-CSHT ngày 30/10/2017 của Bộ Y tế 06/11/2017
4 560/PC-SYT Chuyển Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình hành động nâng cao chỉ số Hiệu quả Quản trị và hành chính công tỉnh BRVT giai đoạn 2017 -2020 30/10/2017
5 499/PC-NVY Chuyển văn bản số 1553 Ban hành quy định về quản lý, khai thác thông tin trên Hệ thống thông tin giám định BHYT 16/10/2017
6 236/PC-VP Chuyển QĐ số 1400/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 về công bố TTHC của Ban Quản lý các KCN, QĐ số 1486/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 về công bố TTHC của Sở Công thương 20/06/2017
7 262/PC-NVY Phiếu chuyển văn bản số 1568/BVPTƯ-DAPCBL ngày 30/8/2016 của Bệnh viện Phổi TW 07/09/2016
8 257/PC-VP Phiếu chuyển quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 7/7/2016 của UBND tỉnh 05/09/2016
9 248/PC-NVY Phiếu chuyển thông tư số 18/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế 31/08/2016
10 252/PC-VP Phiếu chuyển văn bản số 4298/QĐ-BYT ngày 09/8/2016 của Bộ Y tế 31/08/2016
11 233/PC-NVY Phiếu chuyển Nghị quyết số 46, 47, 48/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh 23/08/2016
12 232/PC-NVY Phiếu chuyển quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh 23/08/2016
13 217/PC-SYT Phiếu chuyển thông tư số 26, 27/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y Tế 11/08/2016
14 182/PC-NVY Phiếu chuyển Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ 19/07/2016
15 178/PC-NVY Phiếu chuyển thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động-Thương binh xã hội 15/07/2016
16 175/PC-SYT Phiếu chuyển văn bản số 351/YDCT-KHTC ngày 07/7/2016 của Cục quản lý Y, Dược cổ truyền-Bộ Y Tế 12/07/2016
17 157/PC-NVY Phiếu chuyển văn bản số 1317/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh 28/06/2016
18 97/PC-VP Phiếu chuyển Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh 20/04/2016
19 80/PC-VP Phiếu chuyển văn bản số 572/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của UBND tỉnh 24/03/2016
20 69/PC-NVY Phiếu chuyển văn bản số 49/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 của Bộ Y Tế 16/03/2016
Hiển thị 1 - 20 of 79 kết quả.
của 4