Văn Bản Mới Văn Bản Mới

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 3034/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 06/11/2018
2 22/2018/QĐ-UBND Triển khai Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 6/8/2018 và Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 9/8/2018 15/08/2018
3 5427/UBND-VP Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất 23/07/2018
4 1426/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính về Lĩnh vực Tiếp công dân, Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc ?y ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 13/06/2018
5 740/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28/03/2018
6 308/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tuu5c hành chính thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tổ chức cán bộ và Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở y tế tỉnh BRVT 28/02/2018
7 1295/HD-UBND hướng dẫn quy trình lập, thẩm định dự án ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu 28/02/2018
8 06/2018/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28/02/2018
9 3807/QĐ-UBND Công bố danh mục VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc 1 phần 2017 25/01/2018
10 51/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu 24/01/2018
11 3232/QĐ-UBND Công bố TTHC được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC lĩnh vực tiếp công dân, GQKNTC và PCTN thuộc thẩm quyền giải quyết UBND tỉnh 15/11/2017
12 26/CT-UBND Ban hành Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 15/11/2017
13 2925/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Bộ chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh BRVT 06/11/2017
14 2627/QĐ-UBND Quyết định công bố 04 thủ tục hành chính mới ban hành, 25 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 26 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 02/10/2017
15 2214/QĐ-UBND Ban hành Quyết định công bố bổ sung danh mục VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực từ năm 2014 đến năm 2016. 22/08/2017
16 1177/QĐ-UBND Công bố chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC năm 2016 của các Sở, ban, ngành , cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn 16/08/2017
17 2088/QĐ-UBND Quyết định công bố 02 TTHC mới banh hành, 03 TTHC thay thế và 05 TTHC bị bãi bõ lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 16/08/2017
18 1831/QĐ-UBND Công bố TTHC thay thế (11 thủ tục) và bãi bỏ (15 thủ tục ) lĩnh vực YTDP và GĐYK thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 10/07/2017
19 16/2017/QĐ-UBND Ban hành Quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 2009/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2006 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/07/2017
20 1753/QĐ-UBND Tổ chức thi điểm thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại BVBR tỉnh BRVT 10/07/2017
Hiển thị 1 - 20 of 93 kết quả.
của 5