Văn Bản Mới Văn Bản Mới

CƠ QUAN BAN HÀNH CƠ QUAN BAN HÀNH

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 3466/QĐ-UBND công bố TTHC đã được chuẩn hoá và bãi bỏ TTHC trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở tư pháp BRVT 29/12/2016
2 2889/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá Lĩnh vực An toàn thự phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 21/11/2016
3 32/2016/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực xây dựng, ban hành kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh BR-VT 15/11/2016
4 2956/QĐ-UBND công bố TTHC đã được chuẩn hoá và bãi bỏ TTHC lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính thuộc phạm vị quản lý nhà nước của sở tư pháp 15/11/2016
5 2890/QĐ-UBND Quyết định công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh BR-VT 24/10/2016
6 1823/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh BR-VT 07/07/2016
7 1627/QĐ-UBND Quyết định công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh BR-VT 20/06/2016
8 1317/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chương trình phòng chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh BRVT 27/05/2016
9 1285/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 25/05/2016
10 1042/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 04/05/2016
11 1000/QĐ-UBND Quyết đinh công bố chỉ số theo dõi, đánh giá xếp hạng thực hiện CCHC năm 2015 của các sở ban ngành, cơ quan TW đóng trên điạ bàn UBND các huyện, thánh phố và UBND các xã, phường, thị trấn 27/04/2016
12 787/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh BRVT 07/04/2016
13 732/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 30/03/2016
14 644/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của SYT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 25/03/2016
15 614/QĐ-UBND Quyết định Ban hành nội quy làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22/03/2016
16 615/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22/03/2016
17 572/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015 16/03/2016
18 188/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 27/01/2016
19 167/QĐ-UBND Quyết định công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở ban ngành thuộc UBND tỉnh BRVT 25/01/2016
20 25/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/01/2016
Hiển thị 20 kết quả
của 1