Văn Bản Mới Văn Bản Mới

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 7867/QĐ-BYT Công bố TTHC mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung/thay thế/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi quản lý của BYT 18/01/2019
2 7866/QĐ-BYT Triển khai Quyết định số 7866/QĐ-BYT về công bố TTHC lĩnh vực mỹ phẩm 18/01/2019
3 7757/QĐ-BYT Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước BYT 04/01/2019
4 7291/QĐ-BYT Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực BHYT 04/01/2019
5 5921/QĐ-BYT Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi 08/10/2018
6 19/2018/TT-BYT Thông tư ban hành danh mục thuộc thiết yếu 24/09/2018
7 19/2018/TT-BYT Thông tư ban hành danh mục thuộc thiết yếu 24/09/2018
8 4921/QĐ-BYT Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của BYT 23/08/2018
9 4921/QĐ-BYT Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của BYT 23/08/2018
10 3949/QĐ-BYT Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 23/07/2018
11 3949/QĐ-BYT Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 23/07/2018
12 2482/QĐ-BYT Ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật thận nhân tạo 27/04/2018
13 2418/QĐ-BYT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế 18/04/2018
14 2318/QĐ-BYT Công bố TTHC mới ban hành/ bi bãi bỏ ĩnh vực ATTP và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của BYT 13/04/2018
15 4764/QLD-CL Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng 30/03/2018
16 6110/QĐ-BYT Ban hành hướng dẫn xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý TYT, phường, thị trấn 28/03/2018
17 6110/QĐ-BYT Ban hành hướng dẫn xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý TYT, phường, thị trấn 28/03/2018
18 55/2017/TT-BYT Quy định về tỷ lệ hạo hụt thuốc và việc thanh toán chi phí hao hụt thuốc tại cơ sở KCB 14/03/2018
19 02/2018/TT-BYT Quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 12/03/2018
20 52/2017/TT-BYT Quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú 30/01/2018
Hiển thị 1 - 20 of 169 kết quả.
của 9