Văn Bản Mới Văn Bản Mới

CƠ QUAN BAN HÀNH CƠ QUAN BAN HÀNH

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 53/TT-BYT Thông tư quy định điều kiện hoạt động y tế trên môi trường mạng 29/12/2014
2 5379/QĐ-BYT Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế tính đến 30 tháng 9 năm 2014 26/12/2014
3 5313/QĐ-BYT Quyết định số 5313/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục 22 sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 26 25/12/2014
4 5314/QĐ-BYT Quyết định số 5314/QĐ-BYT về việc rút 07 số đăng ký lưu hành sinh phẩm chẩn đoán invitro ra khỏi danh mục các sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp số đăng ký tại Việt Nam 25/12/2014
5 5312/QĐ-BYT Quyết định 5312/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục 16 sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 26 25/12/2014
6 4664/QĐ-BYT Quyết định về việc ban hành Bộ tranh cây thuốc mẫu sử dụng trong cơ sở khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền 07/11/2014
7 4671/QĐ-BYT Quyết định về việc ban hành Bộ tranh châm cứu sử dụng trong cơ sở khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền 07/11/2014
8 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT Thông tư liên tịch Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn 27/10/2014
9 08/CT-BYT Chỉ thị về đầy mạng cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế 26/08/2014
10 2013/TT-BYT Ban hành Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế 18/09/2013
Hiển thị 10 kết quả
của 1