Góc học tập Góc học tập
Chuyên môn Chuyên môn
Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí ban đầu sốc phản vệ sau khi tiêm chủng

Tải file video tại đây.