Công bố/ Công bố lại cơ sở đủ điều kiện Công bố/ Công bố lại cơ sở đủ điều kiện
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn phòng chống dịch MERS-CoV tại các nơi lưu trú du lịch.