Thông tin thuốc - mỹ phẩm Thông tin thuốc - mỹ phẩm
Thuốc giả;

Thuốc giả Zinnat 500mg

xử lý thuốc viên nén Clorocid Tw3 250mg giả-t5

thuốc viên nén Salbuboston giả-t6

Xử lý thuốc viên nén Clorocid TW3-T4