Hành nghề dược Hành nghề dược
Danh sách cơ sở được cấp giấy phép kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần