Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng
Nội dung ôn phỏng vấn viên chức các đơn vị: BV Phổi Phạm Hữu Chí, TTYT TP.Bà Rịa, TTYT TP.Vũng Tàu

Xem nội dung chi tiết tại đây