Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức tại các đơn vị: Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí, Trung tâm y tế tp Bà Rịa, Trung tâm y tế tp Vũng Tàu

Xem nội dung chi tiết tại đây