Hành nghề dược Hành nghề dược
Danh sách người được cấp thẻ "Người giời thiệu thuốc"

 

STT Họ và tên người giới thiệu thuốc Bằng câp chuyên môn Số thẻ được cấp Ngày cấp Tên cơ sở kinh doanh dược Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Linh Dược sĩ 054-GSK/NGTT 08/01/2019 Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
2 Đinh Thị Phương Anh Dược sĩ Đại học 092/19-09-2019 19/09/2019 Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam 123 Nguyễn Khoái, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
3 Nguyễn Thị Bích Nguyên Dược sĩ Đại học 011/NGTT 19-09-2019 19/09/2019 Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam 123 Nguyễn Khoái, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
4 Lê Minh Tùng Dược sĩ Đại học 022/NGTT 19-09-2019 19/09/2019 Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam 123 Nguyễn Khoái, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
5 Huỳnh Thị Ngọc Châu Dược sĩ Đại học 041/NGTT 19-09-2019 19/09/2019 Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam 123 Nguyễn Khoái, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
6 Lương Phạm Phương Hồ Dược sĩ Đại học 08/NGTT/SDZ-01/01/2020 01/01/2020 Công ty TNHH Novartis Việt Nam Phòng 1001, Lầu 10, Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
7 Nguyễn Văn Đấu Cao đẳng chuyên ngành Dược SVN-NGTT-2020/70 23/06/2020 Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam Lô 1-8-2, Đường D8, Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
8 Vũ Văn Hiệp Đại học chuyên ngành Dược SVN-NGTT-2020/142 23/06/2020 Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam Lô 1-8-2, Đường D8, Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
9 Nguyễn Giang Nam Đại học chuyên ngành Dược SVN-NGTT-2020/155 23/06/2020 Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam Lô 1-8-2, Đường D8, Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
10 Trần Thị Thu Giang Dược sĩ Đại học 073-MERCK/NGTT 01/07/2019 16/6/2020 Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 24 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 01, TPHCM
11 Trần Diệp Tâm Dược sĩ Đại học 024-AZ/NGTT 01/11/2018 22/7/2020 Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 24 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 01, TPHCM
12 Nguyễn Anh Quốc Dược sĩ Đại học 033-AZ/NGTT 01/11/2018 22/7/2020 Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 24 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 01, TPHCM
13 Lê Nguyễn Quang Hải Đại học chuyên ngành Dược SAV-NGTT-2020/172/03-09-2020 03/9/2020 Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam Số 10 Hàm Nghi, Phường Bến NGhé,, Quận 1, TPHCM
14 Vũ Thị GIang Đại học chuyên ngành Dược SAV-NGTT-2020/187/03-09-2020 03/9/2020 Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam Số 10 Hàm Nghi, Phường Bến Nghé,, Quận 1, TPHCM
15 Văn Bảo Trâm Dược sĩ Đại học 2022-126/NGTT 04/9/2020 Công ty TNHH Việt Nam Phòng 22-115, Tầng 22, E.Town Central, Số 11, Đường Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, TPHCM
16 Nguyễn Tiến Quang Dược sĩ Đại học 2022-141/NGT 04/9/2020 Công ty TNHH Việt Nam Phòng 22-115, Tầng 22, E.Town Central, Số 11, Đường Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, TPHCM
17 Nguyễn Tiến Luật Dược sĩ Đại học 2022-126/NGTT 04/9/2020 Công ty TNHH Việt Nam Phòng 22-115, Tầng 22, E.Town Central, Số 11, Đường Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, TPHCM
18 Nguyễn Văn Sơn Dược sĩ Đại học SZPV15/NGTT - 23/9/2020 23/9/2020 Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang Tầng 3, 61 Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, TPHCM
19 Lê Thị Phương Anh Dược sĩ Đại học 012-BAYER/NGTT 01/06/2020 01/06/2020 Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 24 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 01, TPHCM
20 Nguyễn Thị Thuận Dược sĩ Đại học C035 - 011031202t 22/3/2021

Công ty TNHH Server (Việt Nam)

 

Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

21 Nguyễn Văn Toán Dược sĩ Đại học C036 - 011031202t 22/3/2021 Công ty TNHH Server (Việt Nam) Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM