Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn/ bổ sung hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề khám chữa bệnh

 

Phòng khám đa khoa Đức Hạnh

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, cơ cấu tổ chức, nhân sự đối với cơ sở KCB - PKĐK rạch Dừa (QĐ 88/QĐ-SYT)

Phê duyệt nhân sự PKĐK Đông Tây

phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Cty Đệ Nhất

phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh  Phòng khám da khoa Vạn Thành Sài Gòn

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Cty TNHH Phòng khám đa khoa Vũng Tàu (QĐ số 49/QĐ-SYT ngày 22/01/2020)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Bệnh viện Lê Lợi

QĐ Phê duyệt Phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự hành nghề của BV mắt

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh - BV Bà Rịa

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh - Pk Medic Sài Gòn 2 (QD 389/QĐ-SYT ngày 28/5/2019)

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh - Pk Medic Sài Gòn 2 (QD 341/QĐ-SYT ngày 7/5/2019)

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh - Pk Medic Sài Gòn 2 (QD 342/QĐ-SYT ngày 7/5/2019)

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh - Pk Medic Sài Gòn 2 (QD 540/QĐ-SYT ngày 9/7/2019)

QĐ Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh của Trung tâm Xã hội (QĐ 383/QĐ-SYT ngày 13/5/2020) 

QĐ phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh - Phòng khám đa khoa Thiên Ân (QĐ 912/QĐ-SYT ngày 22/11/2020)

QĐ Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Vạn Tâm - Phước Hòa (QĐ 396/QĐ-SYT ngày 19/5/2020)

QĐ Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn - Vũng Tàu (QĐ 407/QĐ-SYT ngày 22/5/2020)

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Công ty TNHH Dịch vụ y tế phòng khám đa khoa Suối Nghệ (QĐ số 413/QĐ-SYT ngày 22/5/2020)

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh của Phòng khám Đa khoa Đông Tây (QĐ 315/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

QĐ Phê duyệt nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh Bệnh viện Y học cổ truyền (QĐ 224/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

Phê duyệt nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 3 (QĐ 479/QĐ-SYT ngày 15/6/2020)

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh PK RHM Nha Việt Đức Sài Gòn (QĐ 515/QĐ-SYT ngày 26/6/2020)

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Bệnh xá công an tỉnh (QĐ 587a/QĐ-SYT ngay 21/7/2020)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn , nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Trạm Y tế xã Nghĩa Thành (QĐ 871/QĐ-SYT ngày 13/10/2020)

Phê duyệt điều chỉnh bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh PKĐK Vạn Tâm (QĐ 886/QĐ-SYT  ngày 19/10/2020)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Trạm y tế xã Bình Sơn (QĐ 913/QĐ-SYT ngày 27/10/2020)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh PKBSGĐ Thiên Phúc Thanh Y (QĐ 949/QĐ-SYT ngày 06/11/2020)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Đặng Thị Kim Thơm (QĐ 950/QĐ-SYT ngày 06/11/2020)

Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh ttyt Long Điền

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm Y tế tp Bà Rịa (QĐ 1069)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ (QĐ 1070)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ - Trạm y tế Phường Hắc Dịch (QĐ 1072)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa - Trạm y tế Phường Long Hương (QĐ 1073)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu - Trạm y tế Phường 11 (QĐ 1074)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm Y tế huyện Long Điền (QĐ 1075)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ (QĐ 1076)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm y tế thành phố Vũng Tàu (QĐ 1077)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm y tế huyện Đất Đỏ - Trạm Y tế xã Phước Hải (QĐ 1078)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn , nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Y Sài Gòn 408B Lê Hồng Phong - Vũng Tàu (QĐ 1091)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn , nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh - Trung tâm kiểm soát bệnh tật (QĐ số 20/QĐ-SYT ngày 11/1/2021)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 3

Phòng khám medic sài gòn nguyễn quang chung

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn KCB đối với người hành nghề KCB

Quyết định điều chỉnh phạm vi chuyên môn của nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 471/Qđ-SYT ngày 12/6/2020)

Phê duyệt điều chỉnh , bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm Y tế Vietsovpetro (QĐ 535/QĐ-SYT ngày 03/7/2020)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Vạn Tâm Phước Hòa (QĐ 886/QĐ-SYT ngày 19/10/2020)

Phê duyệt điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 3 (QĐ  184/QĐ-SYT  ngày 11/3/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người khám bệnh chữa bệnh Lê Văn Định (QĐ  189/QĐ-SYT  ngày 12/3/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người khám bệnh chữa bệnh Trần Anh Đức (QĐ  191/QĐ-SYT  ngày 12/3/2021)

Bổ sung phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo nguyên lý Y học gia đình (QĐ  1407/SYT-NV  ngày 23/3/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh Lê Thanh Tú  (QĐ 240/QĐ-SYT  29/03/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh Âu Đức Thắng ((QĐ 241/QĐ-SYT  29/03/2021)

Phê duyệt điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh pk Nhi Sài Gòn KVBRVT (QĐ 242/QĐ-SYT  29/03/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người khám bệnh chữa bệnh Hồ Văn Lạc (QĐ 288/QĐ-SYT  07/4/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người khám bệnh chữa bệnh Lại Thế Sở (QĐ 287/QĐ-SYT  07/4/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người khám bệnh chữa bệnh Nguyễn phương Nam (QĐ 286/QĐ-SYT  07/4/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người khám bệnh chữa bệnh Đinh Văn Thơ (QĐ 285/QĐ-SYT  07/4/2021)

Phê duyệt điều chỉnh bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Vạn Thành Sài Gòn (QĐ 338/QĐ-SYT  ngày 27/4/2021)

Phê duyệt điều chỉnh bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh Thái Hoàng Thân (QĐ 342/QĐ-SYT  ngày 27/4/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Trương Đình Khoa (QĐ 354/QĐ-SYT  ngày 28/4/2021)

Phòng khám medic sài gòn nguyễn quang chung

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn KCB đối với người hành nghề KCB

Quyết định điều chỉnh phạm vi chuyên môn của nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 471/Qđ-SYT ngày 12/6/2020)

Phê duyệt điều chỉnh , bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm Y tế Vietsovpetro (QĐ 535/QĐ-SYT ngày 03/7/2020)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Vạn Tâm Phước Hòa (QĐ 886/QĐ-SYT ngày 19/10/2020)

Phê duyệt điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 3 (QĐ  184/QĐ-SYT  ngày 11/3/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người khám bệnh chữa bệnh Lê Văn Định (QĐ  189/QĐ-SYT  ngày 12/3/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người khám bệnh chữa bệnh Trần Anh Đức (QĐ  191/QĐ-SYT  ngày 12/3/2021)

Bổ sung phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo nguyên lý Y học gia đình (QĐ  1407/SYT-NV  ngày 23/3/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh Lê Thanh Tú  (QĐ 240/QĐ-SYT  29/03/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh Âu Đức Thắng ((QĐ 241/QĐ-SYT  29/03/2021)

Phê duyệt điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh pk Nhi Sài Gòn KVBRVT (QĐ 242/QĐ-SYT  29/03/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người khám bệnh chữa bệnh Hồ Văn Lạc (QĐ 288/QĐ-SYT  07/4/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người khám bệnh chữa bệnh Lại Thế Sở (QĐ 287/QĐ-SYT  07/4/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người khám bệnh chữa bệnh Nguyễn phương Nam (QĐ 286/QĐ-SYT  07/4/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người khám bệnh chữa bệnh Đinh Văn Thơ (QĐ 285/QĐ-SYT  07/4/2021)

Phê duyệt điều chỉnh bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Vạn Thành Sài Gòn (QĐ 338/QĐ-SYT  ngày 27/4/2021)

Phê duyệt điều chỉnh bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh Thái Hoàng Thân (QĐ 342/QĐ-SYT  ngày 27/4/2021)

 

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Văn Bình (QĐ 363/QĐ-SYT ngày 06/5/2021)

 


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết