Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Danh sách đăng ký người thực hành khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Phòng khám Đa khoa Sài Gòn - Vũng Tàu

2. Trung tâm Y tế huyện Châu Đức

3. Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc

4. Bệnh viện Y học cổ truyền

5. Bệnh viện Lê Lợi

6. Bệnh viện Bà Rịa

7. Phòng khóa da khoa Thiên Ân

8. Phòng khám đa khoa Bình An

9. TTYT Xuyên Mộc

10. Bệnh viện Y học cổ truyền

11. Bệnh viện Y học cổ truyền

12. Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc

13. Bệnh viện Lê Lợi

14. Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 2

15. Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 2

16. Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 3

17. TTYT TX.Phú Mỹ

18TTYT TX.Phú Mỹ

19Bệnh viện Bà Rịa

20. Phòng khám đa khoa Vũng Tàu

21. Bệnh viện Lê Lợi

22. Phòng khám Medic Sài Gòn 2

23. Phòng khám Medic Sài Gòn 3

24. Phòng khám Medic Sài Gòn 

25. Phòng khám Đa khoa Suối Nghệ

26. Phòng khám đa khoa Vũng Tàu

27. Bệnh viện Bà Rịa

28. Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc

29. TTYT huyện Đất Đỏ

30. Bệnh vện Mắt

31. Phòng khám đa khoa Vũng Tàu

32. TTYT huyện Đất Đỏ

33. Phòng khám đa khoa Sài Gòn - Vũng Tàu

34. TTYT huyện Đất Đỏ

35. Phòng khám đa khoa Thiên Ân

36.TTYT huyện Châu Đức

37. TTYT huyện Long Điền

38. Bệnh viện Lê Lợi

39. Phòng khám Nhi Sài Gòn khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu

40. Phòng xét nghiệm Y khoa Đại An

41. Công ty TNHH - Dịch vụ y tế - Phòng khám đa khoa Suối Nghệ

42. Bệnh viện Y học cổ truyền

43. Bệnh viện Y học cổ truyền

44. TTYT Châu Đức

45. Phòng xét nghiệm y khoa

46. Bệnh viện Bà Rịa

47. TTYT huyện Châu Đức

48. Bệnh viện Lê Lợi

49. Bệnh viện Lê Lợi

50.TTYT Phú Mỹ

51. Công ty cổ phần phòng khám đa khoa Thiên Nam

52. Danh sách đăng ký bổ sung, điều chỉnh người đăng ký làm việc, người thực hành, người hành nghề KCB tại Bệnh viện Bà Rịa

53. Bệnh viện Lê Lợi

54. Bệnh viện Mắt

55.Phòng khám đa khoa Đông Tây

56.Bệnh viện Bà Rịa

57. TTYT huyện Đất Đỏ

58. Bệnh viện Lê Lợi

59. TTYT TX Phú Mỹ

60. Bệnh viện Y học cổ truyền

61. Bệnh viện Bà Rịa

62. Bệnh viện Bà Rịa

63. Bệnh viện Lê Lợi

64. TTYT Xuyên Mộc

65. TTYT huyện Đất Đỏ

67.PKĐK Thiên Nam

68.PKĐK Vũng Tàu

69.Bệnh viện Lê Lợi

70.PKĐK Vũng Tàu

72.Bệnh viện Lê Lợi

73.Bệnh viện Y học cổ truyền

74.Bệnh viện Y học cổ truyền

75.PKĐK Y Sài Gòn

76.Bệnh viện Bà Rịa

77.Phòng xét nghiệm Y khoa Đại An

78. Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 2

79. TTYT Vietsovpetro

80.TTYT huyện Long Điền

81. Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn

82. Phòng khám đa khoa Mỹ Xuân

83. Bệnh viện Lê Lợi


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết