Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Hướng dẫn giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm đối với người từ địa phương khác về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và những địa điểm trong các thông báo khẩn (cập nhật đến 17 giờ 00, 11/6/2021)

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong nước, nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, phòng ngừa tối đa nguy cơ xâm nhập và lây nhiễm dịch bệnh tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong tình hình hiện nay;

Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh triển khai công tác giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm cho người từ vùng dịch COVID-19 trong nước về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cụ thể tại Văn bản số 2864/SYT-NV ngày 11/6/2021 của Sở Y tế tỉnh BRVT