Đầu tư công Đầu tư công
Quyết định Phê duyệt Hồ sơ mời thầu các gói thầu mua thuốc, vắc xin lần 2 năm 2019 - 2020 cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu-t10

Xem nội dung chi tiết tại đây