Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản hành chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 666/QĐ-QLD thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 22/11/2019
2 18445/QLD-MP đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm 22/11/2019
3 667/QLD-MP thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 22/11/2019
4 18716/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc Ibucine 400 không đạt tiêu chuẩn chất lượng 22/11/2019
5 668/QLD-MP thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 22/11/2019
6 18443/QLD-MP đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm 22/11/2019
7 18442/QLD-MP đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm 22/11/2019
8 18444/QLD-MP đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm 22/11/2019
9 19359/QLD-CL xử lý thuốc viên nén Clorocid Tw3 250 mg giả 22/11/2019
10 4905/QĐ-BYT Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 05 (danh mục mã thuốc tân dược) ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý KBCB và thanh 01/11/2019
11 18023/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc Liv-Z không đạt TCCL 01/11/2019
12 6269/BYT-BH diễn giải chi tiết các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 4905/QĐ-BYT ngày 21/10/2019. 29/10/2019
13 2422/QĐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 29/10/2019
14 745/QD-SYT thu hồi số tiếp nhận PCBMP của sản phẩm Hoàng Quân Belar Mos 29/10/2019
15 746/QD-SYT thu hồi 5 số tiếp nhận PCBMP của công ty TNHH Hóa mỹ phẩm Hồng Đạt 29/10/2019
16 17610/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc thuốc viên nén bao phim AMK 625 không đạt tiêu chuẩn chất lượng 24/10/2019
17 17995/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc viên nang mềm Halaxamus không đạt tiêu chuẩn chất lượng 24/10/2019
18 17364/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc Methylprednisolon 16mg không đạt tiêu chuẩn chất lượng 21/10/2019
19 2511/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế 16/10/2019
20 2370/STP-QLVB triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ 16/10/2019
Hiển thị 1 - 20 of 1.291 kết quả.
của 65

Văn bản hành chính Mới Văn bản hành chính Mới