Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Tiêu đề
Báo cáo Công tác Y tế tháng 3 năm 2020.
Đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2021 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Kế hoạch thực hiện quy trình 4 tại chổ
Báo cáo Công tác Y tế tháng 02 năm 2020
Quyết định công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở ngành Y tế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2019
Quyết định công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở ngành Y tế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2019
báo cáo thống kê y tế 12 tháng năm 2019
Phê duyệt "Quy hoạch phát triển hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019
Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019
Hiển thị 1 - 10 of 73 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 8