Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công
Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công
Tiêu đề
Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm - My phẩm - Cung cấp báo giá để tham khảo, xây dựng giá các gói thầu phục vụ công tác kiểm nghiệm năm 2024
Bệnh viện Vũng tàu - mời chào giá Vật tư thiết bị y tế, hóa chất (54/TB-BVVT - 10/01/2024)
Bệnh viện Vũng Tàu - Mời chào giá (Thông báo 04/TB-BVVT - 02/01/2023)
Bệnh viện Vũng Tàu - Mời chào giá (Thông báo 03/TB-BVVT - 02/01/2023)
TTYT Côn Đảo – Chào giá mua hóa chất vật tư y tế quý I/2024
Bệnh viện Vũng Tàu - Mời chào giá (Thông báo 3820/TB-BVVT - 15/12/2023)
Bệnh viện Vũng Tàu - Mời chào giá (Thông báo 3777/TB-BVVT - 12/12/2023)
Bệnh viện Vũng Tàu - Mời chào giá (Thông báo 3776/TB-BVVT - 12/12/2023)
Bệnh viện Vũng Tàu - Mời chào giá (Thông báo 3717/TB-BVVT - 07/12/2023)
Bệnh viện Vũng Tàu - Mời chào giá (Thông báo 3709/TB-BVVT - 07/12/2023)
Bệnh viện Vũng Tàu - Thông tin tham gia gói thầu tư vấn lập hồ sơ và đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu
Bệnh viện Vũng Tàu - thông tin tham gia gói thầu tư vấn lập hồ sơ và đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu
Bệnh viện Vũng Tàu - Mời chào giá (Thông báo 3602/TB-BVVT - 30/11/2023)
Bệnh viện Vũng Tàu - Mời chào giá (Thông báo 3573/TB-BVVT - 27/11/2023)
Bệnh viện Vũng Tàu - Mời chào giá (Thông báo 3572/TB-BVVT - 27/11/2023)
Bệnh viện Vũng Tàu - Mời chào giá (Thông báo 3523/TB-BVVT - 23/11/2023)
Bệnh viện Vũng Tàu - Mời chào giá (Thông báo 3380/TB-BVVT - 10/11/2023)
Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm Mỹ phẩm - Hỗ trợ đăng tải yêu cầu cung cấp báo giá chi phí gói thầu tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; chi phí gói thầu thẩm định E-HSMT và kết quả LCNT.gói mua sắm Hóa chất, vật tư, chất chuẩn phục vụ công tác kiểm nghiệm 2023
Bệnh viện Vũng Tàu - Mời chào giá (Thông báo 3338/TB-BVVT - 08/11/2023)
Bệnh viện Vũng Tàu - Mời chào giá (Thông báo 3337/TB-BVVT - 08/11/2023)
Bệnh viện Vũng Tàu - Mời chào giá (Thông báo 3336/TB-BVVT - 08/11/2023)
Bệnh viện Bà Rịa - Thông báo mời chào giá gói thầu may trang phục nhân viên năm 2023
Bệnh viện Mắt - Yêu cầu báo giá Thủy tinh thể nhân tạo, vật tư y tế và hóa chất thuộc dự toán mua sắm thủy tinh thể nhân tạo, vật tư y tế và hóa chất năm 2023 – 2024 của Bệnh viện Mắt.
TTYT huyện Long Điền - Thông báo mời chào giá vv cung cấp hóa chất diệt côn trùng
Bệnh viện Vũng Tàu - mời chào giá
Bệnh viện Vũng Tàu - mời chào giá
Bệnh viện Vũng Tàu - Chào giá gói thầu Dich vụ sửa chửa hệ thống SOMATOM Dcfinition AS của hãng Siemens
TTYT Côn Đảo - chào giá đấu thầu gói mua hóa chất - vật tư y tế năm 2023
Trung tâm Giám định Ykhoa - yêu cầu báo giá test thử ma túy 04 chân
Trung tâm Giám định Y khoa - tiếp nhận báo giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2024
Bệnh viện Vũng Tàu - Mời chào giá theo TB số 2927/TB-BVVT ngày 02/10/2023
BV Vũng Tàu - mời chào giá
Bệnh viện Bà Rịa - Yêu cầu báo giá Hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI)
Bệnh viện Vũng Tàu - Mời chào giá hàng hóa
Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm Mỹ phẩm - thông báo mời cung cấp báo giá gói thầu :”Mua sắm dụng cụ, vật tư, hóa chất và chất chuẩn phục vụ công tác kiểm nghiệm năm 2023”
Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm Mỹ phẩm - thông báo mời cung cấp báo giá chi phí thẩm định giá; chi phí gói thầu tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; chi phí gói thầu thẩm định E-HSMT và kết quả LCNT.
Bệnh viện Vũng Tàu - thông tin tham gia gói thầu tư vấn lập hồ sơ và đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu
Bệnh viện Tâm thần - Chào giá hàng hóa gói thầu mua sắm hàng hóa chi trả chế độ độc hại năm 2022 và năm 2023
Bệnh viện Bà Rịa - Thông báo mời chào giá gói thầu cung cấp sản phẩm bồi dưỡng theo chế độ phụ cấp độc hại bằng hiện vật
Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm Mỹ phẩm - Cung cấp báo giá chi phí thẩm định giá; chi phí gói thầu tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; chi phí gói thầu thẩm định E-HSMT và kết quả LCNT
TTYT huyện Long Điền - Thông báo mời chào giá cung cấp dung dịch rửa tay nhanh, gòn, alcohol (cồn 70) phục vụ hoạt động chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2023
TT Kiểm nghiệm Dược phẩm Mỹ phẩm - đăng tải yêu cầu cung cấp báo giá để xây dựng dự toán mua sắm TTB kiểm nghiệm năm 2024
TT Kiểm nghiệm Dược phẩm Mỹ phẩm - Thông báo mời cung cấp báo giá hiệu chuẩn trang thiết bị kiểm nghiệm năm 2023
Bệnh viện Tâm thần - đăng tải thông tin mời tham gia chào giá hàng hoá gói thầu“Mua sắm hàng hoá chi trả chế độ độc hại năm 2022 và năm 2023"
TT Kiểm nghiệm Dược phẩm Mỹ phẩm - mời cung cấp báo giá để tham khảo, xây dựng giá lập dự toán gói thầu hiệu chuẩn TTB kiểm nghiệm năm 2024.
TTYT TX.Phú Mỹ - thông tin mời tham gia chào giá sản phẩm; chi phí tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT và chi phí thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu may trang phục chuyên môn Y tế, nhân viên y tế và người lao động Trung Tâm Y tế thị xã Phú Mỹ năm 202
TTYT TX.Phú Mỹ - Mời chào giá sản phẩm; chi phí gói thầu tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E- HSDT; chi phí gói thầu thẩm định E-HSMT và kết quả LCNT.
TTYT TX.Phú MỸ - thông tin mời tham gia chào giá hàng hóa sản phẩm; chi phí tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT và chi phí thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu mua sắm hàng hóa độc hại năm 2023
Sở Y tế: Thông tin mời tham gia gói thầu Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Trang thiết bị y tế cho các dự án
Bệnh viện Vũng Tàu - Thông báo mời chào giá hàng hóa
Hiển thị 1 - 50 of 102 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 50
của 3