Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Cải cách hành chính
Tiêu đề
Báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020
Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III năm 2019
Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019
Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I năm 2019
Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2019
Báo cáo công tác CCHC 6 tháng năm 2020
Triển khai văn bản số 5504/UBND-VP về tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg
Triển khai văn bản số 5500/UBND-VP về thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ
Về việc công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tà
Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Hiển thị 1 - 10 of 71 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 8