Văn Bản Mới Văn Bản Mới

CƠ QUAN BAN HÀNH CƠ QUAN BAN HÀNH

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản hành chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 1577/SYT-NVD triển khai Thông tư số 13/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc 19/06/2018
2 1580/SYT-NVD Triển khai Thông tư 11/2018/TT-BYT về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc 19/06/2018
3 1552/SYT-VP Thực hiện quy trình một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 18/06/2018
4 10518/QLD-CL công bố đợt 25 danh sách có công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng 13/06/2018
5 10374/QLD-MP Thu hồi mỹ phẩm vi phạm-t6 13/06/2018
6 319/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 13/06/2018
7 1426/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính về Lĩnh vực Tiếp công dân, Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc ?y ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 13/06/2018
8 340/QĐ-QLD Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 08/06/2018
9 8969/QLD-MP đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng-cty Hoa Việt-t5 05/06/2018
10 1382/SYT-VP Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 05/06/2018
11 9611/QLD-TTra Đình chỉ lưu hành thuốc chưa được phép lưu hành 05/06/2018
12 1095/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 05/06/2018
13 6777/QLD-MP Cập nhật quy định về các chất dùng trong mỹ phẩm 05/06/2018
14 1079/QĐ-UBND Phê duyệt phương án đơn giản hoá chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh BRVT 09/05/2018
15 1130/SYT-NVD Triển khai Thông tư số 01/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc 08/05/2018
16 1036/SYT-NVD Đính chính công văn số 6406/QLD-CL ngày 11/4/2018 của Cục Quản lý Dược 27/04/2018
17 2482/QĐ-BYT Ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật thận nhân tạo 27/04/2018
18 6406/QLD-CL Đình chỉ lưu hành thuốc chưa được phép lưu 18/04/2018
19 290/QĐ-SYT Ban hành chương trình tiết kiệm chống lãng phí của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018 18/04/2018
20 2418/QĐ-BYT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế 18/04/2018
Hiển thị 1 - 20 of 1.076 kết quả.
của 54