Văn Bản Mới Văn Bản Mới

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản hành chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 7867/QĐ-BYT Công bố TTHC mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung/thay thế/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi quản lý của BYT 18/01/2019
2 857/QĐ-QLD Rút số đăng ký lưu hành, đình chỉ và thu hồi trên toàn tỉnh 18/01/2019
3 7866/QĐ-BYT Triển khai Quyết định số 7866/QĐ-BYT về công bố TTHC lĩnh vực mỹ phẩm 18/01/2019
4 155/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy dịnh liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế 15/01/2019
5 3736/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 08/01/2019
6 858/QĐ-QLD Rút giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại VN 08/01/2019
7 856/QĐ-QLD Rút số đăng ký lưu hành ra khỏi danh mục 08/01/2019
8 7757/QĐ-BYT Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước BYT 04/01/2019
9 7291/QĐ-BYT Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực BHYT 04/01/2019
10 29/2018/TT-BYT Quy định về thử thuốc trên lâm sàng 03/01/2019
11 23553/QLD-KD Triển khai quy định tại NĐ số 155/2018/NĐ-CP 02/01/2019
12 5236/BHXH-CNTT Phúc đáp công văn số 7268/BYT-BH ngày 29/11/2018 26/12/2018
13 179/KH-SYT Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2019 ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 25/12/2018
14 177/kh-SYT Kế hoạch rà soát văn bản QPPL ngành Y tế năm 2019 25/12/2018
15 178/KH-SYT Kế hoạch kiểm tra và xử lý văn bản QPPL ngành Y tế năm 2019 25/12/2018
16 3579/QĐ-SYT thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-Công ty Ngân Anh-SYT Hậu Giang-t12 21/12/2018
17 838/QĐ-QLD thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-công ty Kim Tâm-t12 21/12/2018
18 23070/QLD-MP Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng 21/12/2018
19 1298/QĐ-SYT thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm-công ty Bidopharma USA- SYT Long An-t12 21/12/2018
20 155/2018/NĐ-CP Nghị định số 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế 20/12/2018
Hiển thị 1 - 20 of 1.188 kết quả.
của 60