Văn Bản Mới Văn Bản Mới

CƠ QUAN BAN HÀNH CƠ QUAN BAN HÀNH

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản hành chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 929/QĐ-SYT Quyết định thu hồi phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 24/09/2018
2 16944/QLD-CL Thuốc chứa dược chất Valsartan 24/09/2018
3 17572/QLD-CL Xử lý thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng 24/09/2018
4 609/QĐ-QLD Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 24/09/2018
5 2650/SYT-NVD triển khai Thông tư số 19/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc thiết yếu-t9 24/09/2018
6 19/2018/TT-BYT Thông tư ban hành danh mục thuộc thiết yếu 24/09/2018
7 17475/QLD-MP đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng-Sữa rửa mặt LenKa-t9 24/09/2018
8 19/2018/TT-BYT Thông tư ban hành danh mục thuộc thiết yếu 24/09/2018
9 900/QĐ-SYT Quyết định thu hồi công bố sản phẩm mỹ phẩm 24/09/2018
10 899/QĐ-SYT Thu hồi phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 24/09/2018
11 599/QĐ-QLD Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 14/09/2018
12 654/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 14/09/2018
13 2256/SYT-NVD triển khai Thông tư số 18/2018/TT-BYT của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế 14/09/2018
14 16523/QLD-MP Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng 31/08/2018
15 663/QĐ-SYT Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận và và trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Y tế 31/08/2018
16 4921/QĐ-BYT Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của BYT 23/08/2018
17 4921/QĐ-BYT Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của BYT 23/08/2018
18 1094/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 23/08/2018
19 1094/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 23/08/2018
20 1094/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 23/08/2018
Hiển thị 1 - 20 of 1.135 kết quả.
của 57