Văn Bản Mới Văn Bản Mới
VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 1285/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 25/05/2016
2 30/BC-SYT Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2015, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016 29/01/2016
3 85/QĐ-SYT Quyết định Công nhận đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cấp cơ sở năm 2015 29/01/2016
4 86/QĐ-SYT Quyết định Công nhận đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh năm 2015 29/01/2016
5 87/QĐ-SYT Quyết định Công nhận danh hiệu lao động tiên tiến năm 2015 29/01/2016
6 92/QĐ-SYT Quyết định Khen thưởng công chức và người lao động Văn phòng Sở Y tế năm 2015 29/01/2016
7 88/QĐ-SYT Quyết định về việc công nhận Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm 2015 29/01/2016
8 89/QĐ-SYT Quyết định về việc công nhận Danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2015 29/01/2016
9 90/QĐ-SYT Quyết định về việc Tặng giấy khen cho cá nhân trong tổng kết phong trào thi đua năm 2015 29/01/2016
10 91/QĐ-SYT Quyết định về việc tặng Giấy khen cho tập thể trong tổng kết phong trào thi đua năm 2015 29/01/2016
11 3244/SYT-TCCB Triển khai Nghị Định 56/2015/NĐ-CP và hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức và người lao động năm 2015 02/12/2015
12 3245/SYT-TCCB Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 02/12/2015
13 375/QĐ-SYT Quyết định về việc Khen thưởng Điển hình tiên tiến ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2010-2015 17/08/2015
14 29/QĐ-YT Quyết định Khen thưởng tổng kết năm 2011 18/01/2012
15 30/QĐ-YT Quyết định công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2011 18/01/2012
16 18/QĐ-YT Quyết định công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2011 13/01/2012
17 38/QĐ-YT Quyết định khen thưởng tổng kết năm 2010 25/01/2011
18 39/QĐ-YT Quyết định công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2010 25/01/2011
19 19/QĐ-YT Quyết định công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2010 13/01/2011
Hiển thị 19 kết quả
của 1