Văn Bản Mới Văn Bản Mới
VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 183/QĐ-SYT quyết định Ban hành Nội quy Phòng Tiếp công dân Sở Y tế 06/03/2019
2 160/KH-BCĐTƯVSATTP Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2017 21/02/2017
3 160/KH-BCĐTƯVSATTP Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2017 21/02/2017
4 487/QĐ-SYT Quyết định kiện toàn đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh BRVT năm 2016 05/09/2016
5 2585/SYT-NVY Công văn triển khai Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế 05/09/2016
6 117/BC-SYT Báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện và trung tâm y tế huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2016 18/07/2016
7 2039/SYT-TTra Công văn triển khai thực hiện thông tư số 17/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y Tế 13/07/2016
8 1580/SYT-TTr Thông báo thời gian, nội dung kiểm tra 6 tháng đầu năm 2016 02/06/2016
9 249/QĐ-SYT Quyết định thành lập đoàn liên ngành kiểm tra dịch vụ kính thuốc năm 2016 24/05/2016
10 32/SYT-TTra Về việc xử lý quàn ướp thi hài của cơ sở dịch vụ mai táng Kim Nhân 23/05/2016
11 1340/SYT-TTra Thực hiện kế hoạch số 32/KH-BCĐ ngày 15/4/2016 của Ban chỉ đạo 389 tỉnh 17/05/2016
12 1230/SYT-TTra Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc sử dụng nguyên liệu cá biển 09/05/2016
13 1238/SYT-NVY Triển khai thực hiện quyết định số 3079/QĐ-BYT ngày 21/8/2008 của Bộ Y Tế 09/05/2016
14 1151/SYT-TTr Nghiên cứu Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ 28/04/2016
15 208/QĐ-SYT Quyết định thành lập đoàn kiểm tra các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế năm 2016 21/04/2016
16 26/BC-TTr Báo cáo công tác thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 03 năm 2016 11/04/2016
17 737/SYT-TTra Báo cáo triển khai và rà soát những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Nghị định số 176/2013/NĐ-CP và Nghị định số 178/2013/NĐ-CP 21/03/2016
18 106/QĐ-SYT Quyết định thành lập đoàn liên ngành thanh tra, kiểm tra các đơn vị ngoài Ngành y tế có hoạt động khám bệnh, chữa bệnh năm 2016 23/02/2016
19 24/KH-SYT Kế hoạch thanh tra, kiểm tra các đơn vị ngoài ngành y tế có hoạt động khám bệnh, chữa bệnh năm 2016 17/02/2016
20 23/KH-SYT Kế hoạch thanh tra, kiểm tra các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y Tế năm 2016 05/02/2016
Hiển thị 1 - 20 of 37 kết quả.
của 2