Văn Bản Mới Văn Bản Mới
VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 7291/QĐ-BYT Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực BHYT 04/01/2019
2 14/2016/TT-BYT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế 13/01/2017
3 14/2016/TT-BYT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế 13/01/2017
4 14/2016/TT-BYT thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế 09/01/2017
5 35/2016/TT-BYT Thông tư Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều hiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế 28/09/2016
6 2504/SYT-NVY Công văn triển khai thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ Quốc phòng-Bộ Y tế-Bộ Tài chính 24/08/2016
7 917/QĐ-BHXH Quyết định ban hành cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT phiên bản 2.0 20/06/2016
8 1741/SYT-NVY Góp ý dự thảo thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật BHYT thuộc lĩnh vực y tế 15/06/2016
9 15/2016/TT-BYT Thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội 15/05/2016
10 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện BHYT đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm ciệc, học tập trong bộ quốc phòng, gnười làm công tác trong trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu 14/04/2016
11 324/QĐ-BHXH Quyết định số về việc ban hành cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin Giám định Bảo hiểm y tế phiên bản 1.0 02/03/2016
12 372/PC-VP Chuyển văn bản số 1245/TB-BHXH ngày 27/10/2015; 1356/TB-BHXH ngày 18/11/2015 của Bảo hiểm xã hội tỉnh BRVT 02/12/2015
13 1356/TB-BHXH thay đổi địa chỉ cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam 02/12/2015
14 1245/TB-BHXH Thay đổi phương thức gửi văn bản và sử dụng chữ ký số trong giao dịch BHXH điện tử 02/12/2015
15 251/PC-VP Chuyển văn bản số 908/BHXH-CNTT ngày 14/8/2015 của Bảo hiểm xã hội tỉnh 25/08/2015
16 1236/SYT-NVY Triển khai thực hiện chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ 18/05/2015
17 64/BC-SYT Thu phí sai quy định tại TTYT huyện Châu Đức 27/04/2015
18 63/PC-NVD Phiếu chuyển công văn số 1105/BYT-BH ngày 12/02/2015 của Bộ Y tế về việc sửa đổi nội dung công văn số 5390/BHXH-DVT hướng dẫn thực hiện Thông tư số 40/2014/TT-BYT 12/03/2015
19 1105/BYT-BH Sửa đổi nội dung công văn số 5390/BHXH-DVT hướng dẫn thực hiện Thông tư số 40/2014/TT-BYT 12/02/2015
20 2013/TT-BYT Ban hành Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế 18/09/2013
Hiển thị 20 kết quả
của 1