Văn Bản Mới Văn Bản Mới
VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 41/TB-SYT Về việc cấp các loại giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực An toàn thực phẩm 22/02/2018
2 16/2017/QĐ-UBND Ban hành Quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 2009/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2006 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/07/2017
3 2045/SYT-NVY V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh 29/06/2017
4 74/QĐ-BCĐLNATTP Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh về an toàn thực phẩm qua đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 29/06/2017
5 51/KH-UBND Phê duyệt Kế hoạch tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2017 - 2020. 29/06/2017
6 1850/ATTP-TTr Đánh giá triển khai Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ 17/05/2017
7 273/KH-BCĐTƯVSATTP Kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017 20/03/2017
8 770/SYT-NVY V/v triển khai thực hiện văn bản số 2101/UBND-VP ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh 20/03/2017
9 06/KHLT/UBND-UBMTTQ Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/03/2017
10 2889/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá Lĩnh vực An toàn thự phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 21/11/2016
11 278/TB-SYT Thông báo trả lời phản ảnh của công dân về phản ánh sự việc bán hàng trong căn tin của trường tiểu học Hòa Long 17/11/2016
12 278/TB-SYT Thông báo trả lời phản ảnh của công dân về phản ánh sự việc bán hàng trong căn tin của trường tiểu học Hòa Long 17/11/2016
13 83/KH-SYT Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2016 11/08/2016
14 2240/SYT-NVY Công văn triển khai Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 02/08/2016
15 67/2016/NĐ-CP Nghị định quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế 01/07/2016
16 85/BC-SYT Báo cáo kết quả triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2016 tỉnh BRVT 01/06/2016
17 805/QĐ-BYT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành theo Thông tư số 52/2015/TT-BYT ngày 21/12/2015 quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế 09/03/2016
18 16/PC-NVY Phiếu chuyển Thông tư số 52/2015/TT-BYT ngày 21/12/2015 của Bộ Y Tế 07/01/2016
19 52/2015/TT-BYT Thông tư Quy định về việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế 21/12/2015
20 392/PC-VNY Chuyển văn bản số 46, 47/TT-BYT ngày 01/12/2015 của Bộ Y Tế 08/12/2015
Hiển thị 1 - 20 of 30 kết quả.
của 2