Văn Bản Mới Văn Bản Mới
VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 3365/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 18/11/2020
2 3361/QĐ-UBND về việc tổ chức thực hiện cơ chế một của trong việc cung cấp dịch vụ công tại một số đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, 18/11/2020
3 3391/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 18/11/2020
4 12/2020/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 22/10/2020
5 9/2020/TT-BYT Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc 21/10/2020
6 170/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm của Công ty CP Dược Santeko 11/03/2020
7 146/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm của Công ty CP Mỹ phẩm Dừa Phú Long 11/03/2020
8 994/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dư Gia 11/03/2020
9 81/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 11/03/2020
10 322/SYT-NV Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 18/02/2020
11 248/SYT-NV đăng ký, nhập khẩu, sản xuất các thuốc chứa hoạt chất Galantamin đường tiêm; các thuốc chứa phối hợp [Paracetamol + NSAIDs]-t02 13/02/2020
12 855/QLD-ĐK đăng ký, nhập khẩu, sản xuất các thuốc chứa Arginin không phải dạng muối hydrochclorid và các thuốc chứa Arginin phối hợp với các thành phần khác; các thuốc phối hợp [Neomycin sulfat 27200 IU + Dexamethason natri photsphat 8mg]/8ml & các thuốc phối hợp [Xylometazolin hydroclorid 7,5mg + Neomycin (dưới dạng Neomycin sulfat) 52500 IU + Dexamethason natri photsphat 15mg]/15ml-t02 07/02/2020
13 853/QLD-ĐK đăng ký, nhập khẩu, sản xuất các thuốc dạng Arginin không phải dạng muối Hydrochlorid vá các thuốc chứa Arginin phối hợp với các thành phần khác 07/02/2020
14 857/QLD-ĐK đăng ký, nhập khẩu, sản xuất các thuốc chứa hoạt chất Mephenesin-t02 07/02/2020
15 838/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc Buclapoxime không đạt tiêu chuẩn chất lượng-t02 07/02/2020
16 854/QLD-ĐK đăng ký, nhập khẩu, sản xuất các thuốc chứa hoạt chất Secnidazol 1000mg-t2 07/02/2020
17 607/QLD-MP đình chỉ lưu hành thuốc Buclapoxime không đạt tiêu chuẩn chất lượng-t02 07/02/2020
18 02/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 15/01/2020
19 1592/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 09/01/2020
20 760/QĐ-QLd Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phảm mỹ phẩm 09/01/2020
Hiển thị 1 - 20 of 427 kết quả.
của 22