Văn Bản Mới Văn Bản Mới

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 02/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 15/01/2020
2 1592/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 09/01/2020
3 760/QĐ-QLd Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phảm mỹ phẩm 09/01/2020
4 12081/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 09/01/2020
5 727/QĐ-QLD Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 08/01/2020
6 726/QĐ-QLD Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 08/01/2020
7 677/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 08/01/2020
8 12559/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 08/01/2020
9 21316/QLD-MP đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng 08/01/2020
10 19780/QLD-MP Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng 08/01/2020
11 666/QĐ-QLD thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 22/11/2019
12 18445/QLD-MP đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm 22/11/2019
13 667/QLD-MP thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 22/11/2019
14 18716/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc Ibucine 400 không đạt tiêu chuẩn chất lượng 22/11/2019
15 668/QLD-MP thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 22/11/2019
16 18443/QLD-MP đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm 22/11/2019
17 18442/QLD-MP đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm 22/11/2019
18 18444/QLD-MP đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm 22/11/2019
19 19359/QLD-CL xử lý thuốc viên nén Clorocid Tw3 250 mg giả 22/11/2019
20 18023/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc Liv-Z không đạt TCCL 01/11/2019
Hiển thị 1 - 20 of 410 kết quả.
của 21