Văn Bản Mới Văn Bản Mới

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 170/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm của Công ty CP Dược Santeko 11/03/2020
2 146/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm của Công ty CP Mỹ phẩm Dừa Phú Long 11/03/2020
3 994/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dư Gia 11/03/2020
4 81/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 11/03/2020
5 322/SYT-NV Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 18/02/2020
6 248/SYT-NV đăng ký, nhập khẩu, sản xuất các thuốc chứa hoạt chất Galantamin đường tiêm; các thuốc chứa phối hợp [Paracetamol + NSAIDs]-t02 13/02/2020
7 855/QLD-ĐK đăng ký, nhập khẩu, sản xuất các thuốc chứa Arginin không phải dạng muối hydrochclorid và các thuốc chứa Arginin phối hợp với các thành phần khác; các thuốc phối hợp [Neomycin sulfat 27200 IU + Dexamethason natri photsphat 8mg]/8ml & các thuốc phối hợp [Xylometazolin hydroclorid 7,5mg + Neomycin (dưới dạng Neomycin sulfat) 52500 IU + Dexamethason natri photsphat 15mg]/15ml-t02 07/02/2020
8 853/QLD-ĐK đăng ký, nhập khẩu, sản xuất các thuốc dạng Arginin không phải dạng muối Hydrochlorid vá các thuốc chứa Arginin phối hợp với các thành phần khác 07/02/2020
9 857/QLD-ĐK đăng ký, nhập khẩu, sản xuất các thuốc chứa hoạt chất Mephenesin-t02 07/02/2020
10 838/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc Buclapoxime không đạt tiêu chuẩn chất lượng-t02 07/02/2020
11 854/QLD-ĐK đăng ký, nhập khẩu, sản xuất các thuốc chứa hoạt chất Secnidazol 1000mg-t2 07/02/2020
12 607/QLD-MP đình chỉ lưu hành thuốc Buclapoxime không đạt tiêu chuẩn chất lượng-t02 07/02/2020
13 02/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 15/01/2020
14 1592/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 09/01/2020
15 760/QĐ-QLd Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phảm mỹ phẩm 09/01/2020
16 12081/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 09/01/2020
17 727/QĐ-QLD Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 08/01/2020
18 726/QĐ-QLD Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 08/01/2020
19 677/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 08/01/2020
20 12559/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 08/01/2020
Hiển thị 1 - 20 of 422 kết quả.
của 22