Văn Bản Mới Văn Bản Mới
VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 216/BC-SYT báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện và trung tâm y tế huyện, thành phố năm 2017 21/12/2017
2 43/ĐĐBQH mời dự hội nghị góp ý dự án luật quản lý ngoại thương 20/03/2017
3 37/BC-SYT Báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự các bệnh viện và trung tâm y tế huyện, thành phố quý I năm 2017 20/03/2017
4 37/BC-SYT Báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự các bệnh viện và trung tâm y tế huyện, thành phố quý I năm 2017 20/03/2017
5 649/SYT-QLHNYDTN hướng dẫn cấp CCHN và GPHĐ KB, CB theo quy định Hướng dẫn thực hiện Nghị định 109/2016/NĐ-CP 20/03/2017
6 32/2016/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực xây dựng, ban hành kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh BR-VT 15/11/2016
7 2956/QĐ-UBND công bố TTHC đã được chuẩn hoá và bãi bỏ TTHC lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính thuộc phạm vị quản lý nhà nước của sở tư pháp 15/11/2016
8 6708/QĐ-BYT Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của chính phủ quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV 15/11/2016
9 4666/QĐ-BYT Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016 29/08/2016
10 398/QĐ-SYT Quyết định về việc kiện toàn Ban Biên tập bản tin Sức khoẻ BRVT 28/07/2016
11 2093/SYT-QLHNYDTN Hướng dẫn một số vướng mắc trong việc triển khai cấp CCHN và GPHĐ KB, CB 19/07/2016
12 1599/SYT-NVY Góp ý Đề án nâng cao chất lượng Bệnh viện công 03/06/2016
13 86/TB-SYT Thông báo kết luận của Sở Y Tế tỉnh BRVT tại hội nghị giao ban ngành tháng 5/2016 27/05/2016
14 289/SNgV-LS Quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 16/05/2016
15 80/PC-VP Phiếu chuyển văn bản số 572/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của UBND tỉnh 24/03/2016
16 572/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015 16/03/2016
17 58/ĐT-KNHC Tổ chức khoá bồi dưỡng kỹ năng truyền thông và xử lý khủng hoảng truyền thông 04/03/2016
18 52/PC-NVY Phiếu chuyển văn bản số 10/UBND.BCĐ, 11/KH-UBND ngày 17/02/2016 của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh 26/02/2016
19 39/BC-SYT Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 Văn phòng Sở Y Tế 22/02/2016
20 101/QĐ-SYT Quyết định Ban hành nội quy cơ quan 15/02/2016
Hiển thị 1 - 20 of 50 kết quả.
của 3