Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê
Báo cáo thống kê
Tiêu đề
[284/BC-SYT - 23/12/2022] Báo cáo tổng kết công tác Y tế năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023
Báo cáo công tác Y tế tháng 12 năm 2022, Phương hướng nhiệm vụ tháng 01/2023
BC Công tác Y tế tháng 11 năm 2022. Phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2022
Báo cáo Công tác y tế tháng 5 năm 2022
Báo cáo Công tác Y tế tháng 4 tháng năm 2022, Phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2022.
Thống kê y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Kết quả công tác phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I năm 2022
Báo cáo Công tác Y tế tháng 02 tháng năm 2022, Phương hướng nhiệm vụ tháng 03/2022.
báo cáo thống kê công tác y tế tháng 12 năm 2021
Báo cáo tổng kết công tác Y tế năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022
BÁO CÁO THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2021 VÀ GIAI ĐOẠN 2016-2021
Báo cáo công tác Y tế tháng 11 năm 2021 Phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2021
Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CPngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ quý I, II, III năm 2021 và ước thực hiện năm 2021 Sở Y tế
BÁO CÁO Công tác Y tế 10 tháng năm 2021, ước thực hiện năm 2021 Kế hoạch năm 2022
Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính quý III/2021
Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III/2021
Báo cáo công tác Y tế tháng 07 tháng năm 2021, Phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2021
Báo cáo công tác an ninh, trật tư 06 tháng đầu năm 2021
Công tác Y tế tháng 06 năm 2021 Phương hướng nhiệm vụ tháng 07/2021
Báo cáo công tác Kiểm soát thủ tục hành chính Quí II/2021
Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021
Báo cáo công tác Y tế tháng 03 tháng năm 2021 Phương hướng nhiệm vụ tháng 04/2021
Báo cáo Công tác Y tế quý I/2021, Phương hướng, nhiệm vụ quý II/2021
BÁO CÁO Công tác Y tế tháng 02 tháng năm 2021, Phương hướng nhiệm vụ tháng 03/2021
Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ năm 2020 Sở Y tế
Báo cáo công tác Y tế tháng 01 năm 2021, Phương hướng nhiệm vụ tháng 02/2021
Báo cáo công tác Y tế tháng 11, 11 tháng đầu năm 2020 Phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2020
Báo cáo thống kê y tế 9 tháng tỉnh BRVT
BÁO CÁO Công tác Y tế 10 tháng đầu năm 2020, ước thực hiện năm 2020
Báo cáo công tác Y tế tháng 10, 10 tháng đầu năm 2020 - Phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2020
Báo cáo công tác Y tế tháng 9, 9 tháng đầu năm 2020 Phương hướng hiệm vụ tháng 10/2020 và quý IV/2020
Báo cáo Công tác Y tế tháng 8, 8 tháng đầu năm 2020, Phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2020
Báo cáo Công tác Y tế năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Báo cáo hống kê y tế tỉnh, thành phố 6 tháng năm 2020
Báo cáo Công tác Y tế tháng 7 năm 2020, Phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2020
Báo cáo CCHC quý I năm 2020 của Sở Y tế
Báo cáo công tác CCHC 6 tháng năm 2020
Báo cáo Công tác Y tế tháng 6, 6 tháng đầu năm 2020, Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Báo cáo Công tác Y tế tháng 5 năm 2020
báo cáo thống kê y tế tỉnh BRVT tháng 3 năm 2020
Báo cáo công tác Y tế tháng 4 năm 2020.
Báo cáo Công tác Y tế tháng 3 năm 2020.
Kế hoạch thực hiện quy trình 4 tại chổ
Báo cáo Công tác Y tế tháng 02 năm 2020
báo cáo thống kê y tế 12 tháng năm 2019
báo cáo thống kê y tế 9 tháng tỉnh BRVT
báo cáo thống kê 3 tháng năm 2019
báo cáo thống kê y tế 12 tháng năm 2018 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Mô hình bệnh tật tử vong tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Taau2 và mục tiêu chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong tình hình mới
báo cáo thống kê y tế 09 tháng năm 2018 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Hiển thị 1 - 50 of 90 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 50
của 2