Công nghệ Thông tin Công nghệ Thông tin
Công nghệ Thông tin
Tiêu đề
Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 02/2023
Tăng cường công tác an toàn thông tin mạng Tết Quý Mão 2023
Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 1/2023
Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 12/2022
V/v cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao, nghiêm trọng.
Cảnh báo lỗ hổng bảo mật CVE-2022-30190 trong Microsoft Support Diagnostic Tool.
Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao và Nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 6/2022
cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 5/2022.
V/v nguy cơ tấn công vào hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức qua lỗ hổng bảo mật CVE-2022-29464.
V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin dịp Lễ 30/4 và 01/5 năm 2022.
Bộ Y tế họp quán triệt công tác đảm bảo an ninh mạng trong việc thực hiện bảo vệ bí mật Nhà nước
cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 12/2021.
Bảo đảm an toàn thông tin trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2022.
V/v cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng nghiêm trọng trong Apache Log4j
Tăng cường quản lý thông tin trên mạng xẫ hội, các loại hình truyền thông khác trên Internet và xử lý tin giả, tin sai sự thật về COVID-19 trên mạng.
Phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua ứng dụng Auto Ads và Kênh đầu tư tài chính BIS Holding
Đẩy mạnh chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị trong ngành y tế.
V/v cảnh báo 4 lỗ hổng mới trong BIOS của máy tính, thiết bị Dell
Kế hoạch ứng dụng khai báo y tế điện tử và quản lý, trả kết quả xét nghiệm COVID-19
V/v cảnh báo lỗ hổng trong sản phẩm Vmware.
V/v cảnh báo lỗ hổng bảo mật trong Microsoft Exchange Server.
Kế hoạch triển khai chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật trên sản phẩm FortiWeb
Vv bảo đảm, an toàn mạng trong thời gian Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các dịp lễ, tết năm 2021
V/v cảnh báo nguy cơ tấn công vào các cơ quan, tổ chức qua lỗ hổng Zerologon.
Về việc tăng cường bảo đảm an toàn các hệ thống thông tin trong Đại hội Đảng các cấp.
V/v cảnh báo nguy cơ tấn công APT vào các cơ quan, tổ chức của Việt Nam.
Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ phần mềm họp trực tuyến Zoom
V/v rà soát, khắc phục các lỗ hổng bảo mật của Microsoft Sharepoint.
V/v hướng dẫn vá lỗ hổng CVE 2014-0263, CVE 2014-4148, CVE 2015-0078.
Kế hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2020 ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Kế hoạch triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử ngành Y tế năm 2019
V/v rà quét, xử lý, bóc gỡ mã độc chiến dịch tấn công mạng có chủ đích.
V/v cảnh báo lỗ hỏng trên trình duyệt Chrome
5715/BYT-BH
Triển khai hướng dẫn bảo đảm ATTT cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ quan, tổ chức nhà nước
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử
Chấn chỉnh việc bảo mật, an toàn thông tin KBCB BHYT.
KẾ HOẠCH triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTG ngày 04/7/2018 của Thủ tưởng Chính phủ về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạngvà Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tưởng Chính phủ về nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại
V/v bảo đảm ATTT trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
V/v tăng cường công tác bảo đảm ATTT trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch và Tết Kỷ Hợi 2019.
Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2019 ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Quyết định ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Quyết định về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Y tế
Triển khai văn bản số 222/CNTT-THDL ngày 24/4/2018 của Cục CNTT và văn bản số 381/STTTT-VTCNTT của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin hệ quản trị nội dung Drupal
V/v cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin cho các đơn vị trong ngành Y tế
Quyết định ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Y tế