Công nghệ Thông tin Công nghệ Thông tin

Công nghệ Thông tin
Tiêu đề
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử
Chấn chỉnh việc bảo mật, an toàn thông tin KBCB BHYT.
KẾ HOẠCH triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTG ngày 04/7/2018 của Thủ tưởng Chính phủ về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạngvà Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tưởng Chính phủ về nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại
V/v bảo đảm ATTT trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
V/v tăng cường công tác bảo đảm ATTT trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch và Tết Kỷ Hợi 2019.
Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2019 ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Quyết định ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Quyết định về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Y tế
Triển khai văn bản số 222/CNTT-THDL ngày 24/4/2018 của Cục CNTT và văn bản số 381/STTTT-VTCNTT của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin hệ quản trị nội dung Drupal
V/v cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin cho các đơn vị trong ngành Y tế
Hiển thị 1 - 10 of 11 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 2