Công nghệ Thông tin Công nghệ Thông tin
V/v cảnh báo 4 lỗ hổng mới trong BIOS của máy tính, thiết bị Dell

Xem nội dung chi tiết tại đây