Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông báo kết luận của Sở Y tế tỉnh BRVT tại Hội nghị hướng dẫn kê đơn thuốc điện tử và bán thuốc theo đơn quy định tại Thông tư số 27/2021/TT-BYT, ngày 20/12/2021 của Bộ Y tế

Xem nội dung chi tiết tại đây