Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản hành chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản hành chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 5456/QĐ-BYT Quyết định về việc ban hành "Hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV/AIDS" 20/01/2020
2 12/KH-SYT Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước năm 2020 17/01/2020
3 08/BC-SYT Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí- VP Sở Y tế 17/01/2020
4 02/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 15/01/2020
5 1592/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 09/01/2020
6 760/QĐ-QLd Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phảm mỹ phẩm 09/01/2020
7 6106/QĐ-BYT Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em (Dân số-KHHGĐ) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư số 27/2019/TT-BYT ngày 27/9/2019 09/01/2020
8 5975/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em(Dân số-KHHGĐ) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tếtại Thông tư số 27/2019/TT-BYT ngày 27/9/2019 09/01/2020
9 12081/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 09/01/2020
10 727/QĐ-QLD Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 08/01/2020
11 726/QĐ-QLD Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 08/01/2020
12 677/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 08/01/2020
13 12559/QĐ-SYT Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 08/01/2020
14 21316/QLD-MP đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng 08/01/2020
15 19780/QLD-MP Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng 08/01/2020
16 1688/QĐ-BTTTT sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước 24/12/2019
17 31/2019/QĐ-TTg Quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danhmục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài 24/12/2019
18 3360\QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc" trên địa bàn tỉnh BRVT 23/12/2019
19 3306/SYT-VP Báo cáo tình hình thực hiện rà soát, đánh giá, công bố TTHC năm 2019 01/12/2019
20 666/QĐ-QLD thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 22/11/2019
Hiển thị 1 - 20 of 1.310 kết quả.
của 66

Văn bản hành chính Mới Văn bản hành chính Mới