Đầu tư công Đầu tư công
QUYẾT ĐỊNH Về việc chỉ định thầu gói thầu số 01 – Tư vấn quản lý dự án công trình Sửa chữa cơ sở cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 4 (Trụ sở Trung tâm phòng chống HIV/AIDS cũ)

Xem nội dung chi tiết tại đây