Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng

Tiêu đề
Nội dung ôn tập phỏng vấn viên chức đợt II năm 2018
Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức ngành y tế đợt 2 năm 2018
Không cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn dối với y, bác sĩ y học cổ truyền học chuyên khoa
Kết nối và chia sẽ trang Facebook `Thông tin phòng chống thiên tai`
Về việc đưa trang Thông tin điện tử của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh BRVT chính thức đi vào hoạt động.
Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc SYT năm 2018
huỷ chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trương Thị Hồng Nhung
thông báo thu hồi và huỷ chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trần Thị Hiền
thông báo thu hồi và huỷ chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Đào Văn Tùng
thông báo huỷ chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Văn Trầm
thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trần Hoài Phú
thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Cao Ngọc Thuỳ Linh
thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Dương Văn Tuấn
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức tại các đơn vị: Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí, Trung tâm y tế tp Bà Rịa, Trung tâm y tế tp Vũng Tàu
Nội dung ôn phỏng vấn viên chức các đơn vị: BV Phổi Phạm Hữu Chí, TTYT TP.Bà Rịa, TTYT TP.Vũng Tàu
Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017 đợt 2 TTYT Long Điền
Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017 đợt 2 TTYT TP Bà Rịa
Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017 đợt 2 TTYT huyện Đất Đỏ
Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017 đợt 2 TTYT huyện Tân Thành
phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017 đợt 2 TTYT Xuyên Mộc